2. Ansøgning og portfolio

2. Vejledning til ansøgning og portfolio

Ansøgningsfristen er forlænget til d. 2. maj 2018, kl. 12.00.

Din ansøgning skal vedlægges:

 • Motiveret ansøgning
 • Film pitch (præsenter dig selv og din motivation for at tage en kandidatuddannelse i design. Filmen skal vare to minutter, og i ét af de to minutter skal du tale direkte til kameraet)
 • Portfolio (max 10 MB; alternativt kan det være et link til din online portfolio)
 • CV
 • Karakterudskrift fra BA
 • BA-bevis
 • Kopi af pas

Bemærk at skolen eventuelt kan finde på at kontakte dig med henblik på en opfølgende Skype-samtale.

Vurdering
I vurderingen af din ansøgning lægger vi vægt på:

 • erhvervsparathed 
 • talent og udviklingspotentiale 
 • motivation 
 • evne til at til at præsentere eget potentiale 
 • evne til at anvende designfagets metoder og redskaber på højt niveau

DiSC
På Designskolen Kolding har vi ikke kun fokus på, at du har talent som designer. Vi vurderer også, om du er egnet til lige netop vores studium. Det foregår på den måde, at vi sender dig et link til et DiSC-skema, vi gerne vil have, du udfylder. På baggrund af det får vi et billede af din profil og en indikator på, om du er studieparat og egnet til Designskolen Kolding. Du vil få en skriftlig tilbagemelding, når optagelsesforløbet er afsluttet.

Ansøg her

Her finder du links til ansøgningsskemaer for de tre specialiseringer samt en generel vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema.

Du skal vælge mellem de tre specialiseringer: ’Design for People’, ’Design for Planet’ eller ’Design for Play’. Du skal også angive, hvilken af fem fagklynger, du ønsker at tilhøre: modedesign, tekstildesign, industrielt design, kommunikationsdesign eller accessory design.

Der vil ikke være vandtætte skotter mellem de tre specialiseringer – der er lagt op til tværfaglige forløb.

Ansøg her

2. Studieplads - kandidat