2. Ansøgning og portfolio

2. Vejledning til ansøgning og portfolio

Din ansøgning skal vedlægges:

 • Motiveret ansøgning
 • Film pitch (præsenter dig selv og din motivation for at tage en kandidatuddannelse i design. Filmen skal vare to minutter, og i ét af de to minutter skal du tale direkte til kameraet)
 • Portfolio (max 10 MB; alternativt kan det være et link til din online portfolio)
 • CV
 • Karakterudskrift fra BA
 • BA-bevis
 • Dokumentation for evt. tidligere beståede kurser på kandidatniveau
 • Kopi af pas

Bemærk at skolen eventuelt kan finde på at kontakte dig med henblik på en opfølgende Skype-samtale.

Vurdering
I vurderingen af din ansøgning lægger vi vægt på:

 • erhvervsparathed 
 • talent og udviklingspotentiale 
 • motivation 
 • evne til at til at præsentere eget potentiale 
 • evne til at anvende designfagets metoder og redskaber på højt niveau

Helt konkret bliver bedømmelsen af ansøgningsmaterialet foretaget på baggrund af disse kriterier:

 • Kriterium 1 Evne til at undersøge og registrere
 • Kriterium 2 Evne til at relatere løsningsforslag til andre mennesker (brugere)
 • Kriterium 3 Evne til at frembringe, udvikle og kommunikere idéer
 • Kriterium 4 Evne til at behandle og udvikle form, funktion, materialer og medier
 • Kriterium 5 Evne til at tegne, formidle og kommunikere visuelt
 • Kriterium 6 Evne til at formidle og kommunikere mundtligt
 • Kriterium 7 Evne til at reflektere over dine faglige potentialer
 • Kriterium 8 Vedholdenhed - vilje til at udfolde og forfølge dit potentiale

Ansøg her

Her finder du links til ansøgningsskemaer for de tre programmer samt en generel vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema.

Du skal vælge mellem de tre programmer: ’Design for People’, ’Design for Planet’ eller ’Design for Play’. Du skal også angive, hvilken af fem fagklynger, du ønsker at tilhøre: modedesign, tekstildesign, industrielt design, kommunikationsdesign eller accessory design.

Der vil ikke være vandtætte skotter mellem de tre programmer – der er lagt op til tværfaglige forløb.

Ansøg her

2. Studieplads - kandidat