2. Ansøgning og portfolio

2. Vejledning til ansøgning og portfolio

Ansøgningsfristen er d. 1. maj 2018, kl. 12.00.

Din ansøgning skal vedlægges:

 • Motiveret ansøgning
 • Film pitch (præsenter dig selv og din motivation for at tage en kandidatuddannelse i design. Filmen skal vare to minutter, og i ét af de to minutter skal du tale direkte til kameraet)
 • Portfolio (max 10 MB; alternativt kan det være et link til din online portfolio)
 • CV
 • Karakterudskrift fra BA
 • BA-bevis
 • Bevis for engelsk sprogprøve (hvis påkrævet)
 • Kopi af pas

Vurdering
I vurderingen af din ansøgning lægger vi vægt på:

 • erhvervsparathed 
 • talent og udviklingspotentiale 
 • motivation 
 • evne til at til at præsentere eget potentiale 
 • evne til at anvende designfagets metoder og redskaber på højt niveau

Predictive Index
På Designskolen Kolding har vi ikke kun fokus på, at du har talent som designer. Vi vurderer også, om du er egnet til lige netop vores studium. Det foregår på den måde, at vi sender dig et link til et Predictive Index-skema, vi gerne vil have, du udfylder. På baggrund af det får vi et billede af din profil og en indikator på, om du er studieparat og egnet til Designskolen Kolding. Du vil få en skriftlig tilbagemelding, når optagelsesforløbet er afsluttet.

Ansøgningsskemaer

2. Studieplads - kandidat