2. KOT-ansøgning

Vejledning til KOT-ansøgning

Du skal søge om optagelse på Designskolen Kolding gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du søger om optagelse digitalt med NemID via www.optagelse.dk

Du kan finde en vejledning til den digitale ansøgning på www.optagelse.dk.

Har du ikke et dansk cpr-nummer, får du vejledning til, hvordan du søger digitalt på www.optagelse.dk.

Ansøgningsfristen er den 15. marts 2019 kl. 12.00

Husk at angive en mailadresse du læser ofte, da vi undervejs i optagelsesforløbet sender dig vigtig information på mail.

Svar på KOT-ansøgning

Efter den 15. marts vurderer vi alle KOT-ansøgninger. Har du adgangsgrundlaget i orden, sender vi dig senest den 22. marts 2019 en mail med et deltagernummer, som du skal bruge i resten af optagelsesforløbet. Vi giver dig også besked, hvis vi ikke kan godkende dit adgangsgrundlag.

Hvad skal jeg uploade til min ansøgning?

Har du en dansk gymnasial eksamen, bliver dit eksamensbevis automatisk vedhæftet din KOT-ansøgning, hvis din eksamen er fra 2004 eller senere. Har du en udenlandsk eksamen eller en dansk eksamen, som er fra før 2004, skal du uploade dit ek-samensbevis som bilag til din KOT-ansøgning.

NB: Tager du din adgangsgivende eksamen i sommeren 2019, skal vi have dokumentation for, at du har bestået senest 5. juli 2019 kl. 12.00.

Hvis du søger uden NemID, får du på www.optagelse.dk en underskriftside når du har afsluttet din ansøgning. Du skal maile underskriftsiden til ks@dskd.dk. Din ansøgning er ikke gyldig og bliver afvist, hvis vi ikke har modtaget din underskriftside inden den 15. marts 2019 kl. 12.00.

Hvis du søger dispensation for adgangsgivende eksamen eller andre forhold, skal du uploade din dispensationsansøgning og dokumentation som bilag til din KOT-ansøgning.

Hvis du har bestået fag, kurser eller hele uddannelser på bachelorniveau (punkt 9 i KOT-ansøgningen), skal du også uploade beviser for det. Se mere i afsnittet om merit under Tilbud om studieplads. Husk du har oplysningspligt.

Beviser for højskoleophold, erhvervsarbejde, praktik, fritidsaktiviteter, udlandsrejser og lignende har ikke betydning for din ansøgning til designuddannelsen. Du skal derfor ikke uploade dem.

Studieretning

Det er vigtigt, at du skriver, hvilken studieretning du ønsker at søge optagelse på. Det gør du i punkt 3 (studieretning) på KOT-ansøgningen. Du kan kun søge en studieretning på designuddannelsen.

Vi udbyder følgende studieretninger på bachelorniveau:

  • Accessory design
  • Industrielt design
  • Kommunikationsdesign
  • Mode- og tekstildesign

Ansøgning om standby-plads

Designskolen Kolding har afsat et lille antal standby-pladser (ventelistepladser), som du kan ansøge om, når du søger om optagelse på skolen.

Standby-pladserne gives til de ansøgere, hvis optagelsesresultat lige præcist ikke rækker til en studieplads. Hvis en optaget ansøger springer fra, tilbydes studiepladsen til den ansøger, der har fået tildelt en standby-plads. Hvis du får en standby-plads, men ikke får tilbudt en studieplads, bliver din standby-plads automatisk til et tilsagn om studie-plads det efterfølgende studieår til den uddannelse og studieretning, du har søgt. Du skal dog stadig søge om optagelse det efterfølgende år. Læs mere om Stand-by-pladser under FAQ.

Særlige hensyn

Ved visse former for handicap kan skolen tage særlige hensyn under selve optagelsesforløbet. Hvis du søger om, at vi udviser særlige hensyn, skal du i din ansøgning vedlægge den nødvendige dokumentation. Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 15. marts 2019 kl. 12.00.  

3. Portfolio