4. Optagelsesprøve

Optagelsesprøve

Alle der har en adgangsgivende eksamen – eller en dispensation for denne – inviteres til en optagelsesprøve. Optagelsesprøven vil bestå af forskellige individuelle opgaver samt en gruppeopgave. Opgaverne skal tilsammen afprøve din:

  • Evne til at undersøge og registrere
  • Evne til at relatere dit løsningsforslag til andre mennesker (brugere)
  • Evne til at frembringe, udvikle og kommunikere idéer
  • Evne til at behandle og udvikle form, funktion, materialer og medier
  • Evne til at tegne, formidle og kommunikere visuelt
  • Evne til at formidle og kommunikere mundtligt
  • Evne til at reflektere over dine faglige potentialer
  • Vedholdenhed - vilje til at udfolde og forfølge dit potentiale

Overordnet ønsker vi afdække dit talent. Talent består af tre ting: Potentiale, passion og vilje. For at blive optaget, skal man opfylde alle tre ting.

Datoer for optagelsesprøve

Weekenden den 30. og 31. marts 2019, begge dage fra 9.00-17.00 (alle fire studieretninger)

Optagelsesprøven varer to dage, og den foregår på Designskolen Kolding. Ågade 10, 6000 Kolding

 

Bemærk: Det er ikke muligt at gennemføre optagelsesprøven på andre datoer end den angivne weekend

Hvad skal du medbringe til optagelsesprøven?

Dit portfolio

Skrive- og tegneredskaber

5. Samtale