Master Talent Arts & Crafts

– Slow Fashion og Beklædningshåndværket

Fakta

Projekttype
Udviklingsprojekt: Lab for Bæredygtighed og Design
Projektperiode
1. oktober 2017 – 31. marts, 2018
Projektledelse
Designskolen Kolding, Anne Louise Bang
Samarbejdspartnere

Præmieselskabet

Designskolen Kolding

Trine Kok - strikkelærer

Sonja Andersen – Kniplelærer

Lisbeth Green – Folkedragt.dk

Liselotte Hornstrup – designer

Hørvævsmuseet i Krengerup

Deltagere fra Designskolen Kolding
Pernille Kaab

Om projektet

Master Talent Program – Arts & Crafts har til formål at motivere, inspirere og støtte dygtige håndværkere, kunsthåndværkere og designere i udviklingen af en bæredygtig karriere gennem et talentudviklingsprogram.

Ved at fokusere på at bringe de gamle håndværkstraditioner ind i en kontekst af en ny og tiltagende digital verden kan vi sikre, at værdifuld viden og knowhow inden for de forskellige håndværk fortsat har mulighed for at komme til gavn i det danske samfund.

Projektets problemstilling

  • Hvordan kan jeg som modedesigner udvide min viden og færdigheder indenfor traditionelle håndværksteknikker, og bruge disse som et middel til at understøtte koncepteterne slow fashion og emotionel bæredygtighed?
  • Hvordan kan jeg udvide mit felt og min faglighed som modedesigner igennem det traditionelle beklædningshåndværk?
  • Hvordan kan jeg visuelt formidle startegier for beklædningshåndværkets relevans, muligheder og plads i den fremtidige designindustri?

Projektets formål

Beklædningsdesign bør og kan forstås i en bredere og mere fleksibel kontekst end den gør nu til dags, men hvis vi som designere ønsker at skubbe til grænserne for hvordan design skal opfattes, er det vigtigt at vi undersøger nye anvendelsesmuligheder for vores faglighed.

Med fokus på de traditionelle beklædningshåndværk: strik, hækling, broderi og knipling, er projektets formål at give et bud på hvordan vi kan redefinere strategierne for design, produktion, forbrug, brug og genanvendelse i henhold til konceptet slow fashion.

Jeg ønsker i dette projekt at bruge min designfaglighed til at udforske og udvikle de traditionelle håndværksmetoder knyttet til beklædning, og definere og formidle designstrategier for håndværkets fremtidige potentiale indenfor Slow Fashion i den moderne beklædningsindustri.

Projektets metoder og resultater

Udgangspunktet er at undersøge fire klassiske beklædningshåndværk: Hækling, strik, knipling og broderi. Med fokus på disse traditionelle beklædningshåndværk, har jeg i dette projekt søgt at give en perspektiveret anskuelse af hvordan vi kan anvende det traditionelle håndværk i en slow fashion tilgang til fremtidigt designvirke.

Som en forlængelse af projektets læringsproces har jeg søgt at tage et designfagligt greb omkring det designpotentiale jeg ser i beklædningshåndværket, og definere disse igennem et udstillingskoncept der visuelt kan formidle fremtidige designstrategier for potentialet af håndværket inden for tre forskellige grene: Industri, Hobby og Social udvikling.

Igennem dette er min mission at skabe opmærksomhed omkring håndværkets funktioner og fremtidige potentiale for et bredt publikum. Samt at vise strategier for hvordan jeg som designfaglig professionel kan udnytte min tillærte viden i fremtidigt virke.

Kontakt