Be-Wild your feet by Danica Mlynarikova

2019

Facts

Danica Mlynarikova

Meet Accessory Designer Danica Mlynáriková

Be-Wild your feet

Gaven til den frie fod
Danica Mlynarikova gør det muligt for os at vise vores stakkels fødder den kærlighed, de fortjener. Som et alternativ til den daglige indespærring i snævert og ubekvemt fodtøj, sætter hun fødderne fri i et møde med naturtilstanden. Et fod-miljø, hvor fodsålerne kommer i kontakt med et væld af materialer, strukturer og overflader, vækker føddernes erindringer om det naturlige liv. Og barfods-skoen i kork kommer i enkeltdele, så dagens sko præcist kan tilpasses ejerens og fodens behov og ønsker.

The Present for the Free Foot
Danica Mlynarikova allows us to show our poor feet the love they deserve. As an alternative to the daily confinement in narrow and uncomfortable footwear, she sets the feet free in an encounter with the natural state. A foot environment in which the soles of the feet come into contact with a wealth of materials, structures and surfaces awakens the feet’s memories of the natural life. And the barefoot shoe made of cork comes in separate parts, so that the current shoe can be adapted precisely to the owner's and the foot's needs and desires.