Besøg bag tremmer by Louise Johannesen

2015

Facts

Name
Louise Johannesen
Studieretning
Kommunikationsdesign
Projekt type
Afgangsprojekt
Samarbejdspartner
Arresthuset Kolding

Kort beskrivelse

Jeg ønsker gennem mit design at skabe positive og trygge besøg for børn af indsatte i Arresthuset Kolding.

Opretholdelse af kontakt mellem barn og forælder er utrolig vigtig for et barns trivsel og i den sammenhæng er gode besøg under indsættelsen essentielt. Jeg har derfor skabt et besøgsrum der kan være med til at fremme interaktionen mellem barn og forælder og øge kvaliteten af den begrænsede tid, med fokus på børnene og det at skabe en god og imødekommende atmosfære.

Familiebesøgsrummet har mange funktioner og begrænset plads, hvilket jeg har løst gennem "klap-ud-møbler". Man kan på den måde indrette rummet alt efter hvem man har på besøg.

Timelapse af process og produkt

Timelapse - redesign af besøgsrum