Boring Magazine by Iga Izabela Górniak

2019

Facts

Name
Iga Izabela Górniak
Studieretning
Design for Play
Projekt type
Afgangsprojekt
Samarbejdspartner
AARHUSMAKERS

En hyldest til kedsomhed

En hyldest til kedsomhed
Snart bliver det måske muligt at rejse til Mars. En rejse, der bliver uendelig lang og sandsynligvis også uendelig kedelig. Fortvivl ikke, siger Iga Izabella Górniak. Hun har, med afsæt i det futuristiske Mars-scenarie, skabt et magasin, der hylder kedsomheden og tilskynder de rejsende til at favne det kedelige og i stedet begive sig ud på en legende ekspedition i sindet. Play-designeren forudser, at kedsomheden vil befordre mere fantasi og mere kreativitet hos den enkelte. A

Salute to Boredom
Soon it may be possible to travel to Mars, a journey that will be endlessly long and probably also endlessly boring. Don't worry, says Iga Izabella Górniak. Based on the futuristic Mars scenario, she has created a magazine that celebrates boredom and encourages travellers to embrace the boring and instead embark on a playful expedition in the mind. The play designer predicts that boredom will enhance the individual’s imagination and creativity.

Iga Izabela Górniak