CLOTHES THAT NO ONE SEES by Kiia Maria Järvinen

2018

Facts

Name
Kiia Maria Järvinen
Studieretning
Mode
Projekt type
MA project
Samarbejdspartner
WITEK GOLIK DESIGN STUDIO

Text

What is your guilty pleasure?

CLOTHES THAT NO ONE SEES
Kiia Maria Järvinen asks the question: Will an increased need for more private life make individuals present themselves in a truer and more authentic fashion? Kiia imagines a future scenario where the boundaries between the private and the working life are blurred requiring a change in our appearance. How do you conceal the comfortable but socially inconvenient home clothes when your career becomes a part of the private space?

KLÆDER SOM INGEN SER
Kiia Maria Järvinen stiller spørgsmålet: Vil et øget behov for mere privatliv få individet til at repræsentere sig på en mere sand og autentisk måde? Kiia forestiller sig et fremtidsscenarie, hvor grænserne mellem privatliv og arbejdsliv flyder mere sammen og fordrer en ændring i vores fremtoning. Hvordan skjuler man det behagelige, men socialt ubekvemme hjemmetøj, når karrieren bliver en del af det private rum?

Video

Designer: Kiia Maria Järvinen