Digital Panopticon by Lorenzo Bigatti

2019

Facts

Name
Lorenzo Bigatti
Studieretning
Kommunikationsdesign
Projekt type
Afgangsprojekt
Samarbejdspartner
EON Reality

Lorenzo Bigatti

Meet Communication Designer Lorenzo Bigatti

Se fremtiden i øjnene

Se fremtiden i øjnene
Ved hjælp af virtual reality skaber Lorenzo Bigatti et rum, som gør os i stand til kropsligt at opleve den rejse, vores digitale data er på og dermed opnå en øget bevidsthed om, hvilken fremtid, vi ønsker. For hvordan skal vi forholde os til, at vores data, tanker og handlinger i stigende grad bliver overvåget og evalueret af både virksomheder og regeringer? Projektet udfordrer vores virkelighedsbegreb og opfordrer os til at reflektere over de digitale fodaftryk, vi efterlader.

Look the Future in the Eyes
By using virtual reality, Lorenzo Bigatti creates a space that enables us to physically experience the journey of our digital data, thereby gaining an increased awareness of what type of future we want. How should we relate to the fact that our data, thoughts and actions are increasingly being monitored and evaluated by both companies and governments? The project challenges our concept of reality and encourages us to reflect on the digital footprint we leave behind.