Fra ekskluderet til eksklusiv by Tommaso Mazzoni

2019

Facts

Tommaso

Meet Industrial Designer Tommaso Mazzoni

Den eksklusive hjælpende hånd

Den eksklusive hjælpende hånd
Hjælpemidler og velfærdsteknologi kan potentielt gøre tilværelsen bedre for mennesker, der har mistet førligheden. Men paradoksalt nok er teknologien ofte ikke brugervenlig, for den er designet ud fra et medicinsk synspunkt uden hensyntagen til æstetik og individualitet. Brugerens personlighed og stil sættes i anden række, og hjælpemidlet fravælges. Tommaso Mazzonis lette og elegante handske fungerer som et blødt eksternt skelet uden på hånden. Dermed kan mennesker med rygmarvslammelser ved hjælp af sensorer og avanceret teknologi igen foretage enkle greb, samtidig med at de fremstår med en sofistikeret og moderne udstråling.

The Exclusive Helping Hand
Aids and welfare technology can potentially improve life for people who have lost the use of their limbs. But paradoxically the technology is often far from user-friendly, because it is designed from a medical perspective without any regard to aesthetics and individuality. The user's personality and style are pushed in the background and the aid is rejected. Tommaso Mazzoni's lightweight and elegant glove acts as a soft external skeleton over the hand. Thus, people with spinal cord paralysis, using sensors and advanced technology, can once again perform simple grips while displaying a sophisticated and modern look.