Global Goals Action Kit by Nanna Amalie Dahl

2019

Facts

Name
Nanna Amalie Dahl
Studieretning
Design for Play
Projekt type
Afgangsprojekt
Samarbejdspartner
Global Goals World Cup

Når leg kommer på banen

Når leg kommer på banen
Nanna Amalie Dahl har designet et stærkt online community for et europæisk træner-netværk i forbindelse med Global Goals World Cup – en international fodbold-event som kombinerer aktivisme og leg. Med baggrund i arrangørens metoder og kultur har hun eksperimenteret og designet sig frem til et tool kit for sportsaktivister og har samtidig genereret værdifuld viden om, hvad det er for greb – visuelle og kommunikative – som skaber positive online relationer

On the Playing Field
Nanna Amalie Dahl has designed a powerful online community for a European network of coaches in connection with the Global Goals World Cup – an international football event that combines activism and play. Based on the organiser's methods and culture, she has experimented and managed to design a tool kit for sports activists while at the same time generating valuable knowledge about what tactics – visual and communicative – create positive online relationships.

Nanna Amalie Dahl