Hair stuff & things by Mairi-Claire MacDonald

2019

Facts

Name
Mairi-Claire MacDonald
Studieretning
Design for Play
Projekt type
Afgangsprojekt
Samarbejdspartner
Koldingegnens Idrætsefterskole

Hair stuff & things

Meet Play Designer Mairi-Claire MacDonald

Må jeg lege med dit hår?

Må jeg lege med dit hår?
Vores hår udtrykker hvem vi er. Om det er kort, langt, tykt, fint, rødt eller brunt - så er vores hår en del af vores identitet. På Koldingegnens Idrætsefterskole er der opstået en ny trend: de unge teenagere klipper, barberer og leger med hinandens hår i en slags vovehalsagtig leg. Mairi-Claire MacDonald skubber til grænserne for, hvordan man kan videreføre og inkorporere denne leg i tekstildesign ved at facilitere frie legescenarier med designede, taktile objekter. Det skaber mulighed for at udfolde de måder, hvorpå vi kan undersøge leg som led i at understøtte udviklingen af designløsninger.

Can I play with your hair?
Our hair is an expression of who we are. No matter if it is short, long, thick, fine, red or brown – our hair is part of our identity. At Kolding District Independent Boarding School a new trend has emerged: the young teens cut, shave and play with each other’s hair in a game of dare. Mairi-Claire MacDonald pushes the envelope on how to take this game further and incorporate it in textile design by facilitating free play scenarios with designed, tactile objects. This creates an opportunity to expand on how play can be investigated to aid the development of design solutions.