Hydries by Nikoletta Afentouli

2019

Facts

Name
Nikoletta Afentouli
Studieretning
Industrielt Design
Projekt type
Afgangsprojekt
Samarbejdspartner
Handmadehome Kolding

Drikke-ritualet er måske vores nye hjem

Drikke-ritualet er måske vores nye hjem
Det moderne menneske rejser ubesværet mellem lokationer og kulturer for at arbejde, studere og netværke i en globaliseret verden. Måske lidt for ubesværet – for ved vi egentlig, hvor ’hjem’ er? Med sit drikkesæt af keramik tvinger Nikoletta Afentouli os til at samles om et ritual. Koppens runde bund gør det umuligt at søge væk og stille den uden for konteksten. I stedet samles de drikkende om bakken, der hermed bliver den nye base for samværet – billedet på et ’hjem’, om end bare for en stund.

The Drinking Ritual – Our New Home?
People nowadays travel effortlessly between locations and cultures in order to work, study and network in a globalised world. Perhaps a little too effortlessly – because do we really know where ‘home’ is? With her ceramic drinking set, Nikoletta Afentouli forces us to gather around a ritual. The cup's round bottom makes it impossible to walk away and place the cup outside the context. Instead, the drinkers gather around the tray, which thus becomes the new base for socialising – the image of a ‘home’, though only for a brief while.