Kunst skal mærkes by Alba Armengol Gay

2019

Facts

Name
Alba Armengol Gay
Studieretning
Industrielt Design
Projekt type
Afgangsprojekt
Samarbejdspartner
BRANDTS

Alba Armengol Gay

Meet Industrial Designer Alba Armengol Gay

Kunst skal mærkes

Kunst skal mærkes
Rør ved kunsten. Så er der en større chance for, at den også rører ved dig. Frister de saftige druer på guldaldermaleriet? Eller får du lyst til at ruske den provokerende installation i udstillingen? Alba Armengol Gay tager udgangspunkt i, at vores engagement i kunsten stiger, hvis flere sanser end bare synet tages i brug. For at skåne de originale værker, præsenterer hun en række værktøjer, der gør det muligt at få en taktil dimension med i kunstoplevelsen.

Touching the Museum
Touch the art! For then there is a greater chance that it will also touch you. Do the juicy grapes in the Golden Age painting look tempting? Or do you want to shake the provocative installation in the exhibition? Alba Armengol Gay’s starting point is that our engagement in art increases if not just the sense of sight is involved. In order to protect the original works, she presents a number of tools that enable a tactile dimension of the art experience.