Leg-det/Udforsk-det by Manos Kasapakis

2019

Facts

Name
Manos Kasapakis
Studieretning
Design for Play
Projekt type
Afgangsprojekt
Samarbejdspartner
Kolding Kommunes Integrationsafdeling
THREAD DSKD / Fenuun Workshop

Manos Kasapakis

Meet Play Designer Manos Kasapakis

Leg til flygtningefamilier

Leg til flygtningefamilier
Mange flygtninge har ofte voldsomme oplevelser med i bagagen, og de kan være svært traumatiserede, når de ankommer til et nyt land for at få asyl. Som en del af et fem-årigt integrationsprojekt i Kolding Kommune har Manos Kasapakis udviklet et kit, der skal inspirere flygtningefamilier til legende oplevelser i hjemmet med det formål at styrke deres sammenhold. Legekittet består af forskellige træfigurer, der inviterer til interaktion og skaber et trygt rum, hvor familien kan få mulighed for at udtrykke følelser, der kan være svære at sætte ord på.

Play for Refugee Families
Many refugees often have a lot of emotional baggage in the form of violent experiences, and they can be severely traumatised when they arrive in a new country to apply for asylum. As part of a 5-year integration project in Kolding Municipality, Manos Kasapakis has developed a kit that is intended to inspire refugee families to engage in playful experiences in their home with the aim of strengthening their sense of solidarity. The play kit consists of a number of wooden figures that encourage interaction and create a safe space where the family has an opportunity to express feelings that can otherwise be difficult to put into words.