Øget bevidsthed om sexchikane by Eimile Zalubaite

2019

Facts

Eimile Zalubaite

Meet Accessory Designer Eimile Zalubaite

Smykker med en bagside

Øget bevidsthed om sexchikane
Samfundet har brug for at forstå konsekvenserne af seksuelle overgreb bedre, fordi ofre oplever at blive splittede mellem en tilsyneladende velfungerende hverdag og de undertrykte konsekvenser af traumet. Accessory designer Eimile Zalubaite har fået indsigt i ofres erfaringer gennem interviews og derefter visualiseret deres følelser i smykker: Et armbånd, en broche og et vedhæng, der alle har to sider. Bæreren kan selv bestemme, om vedkommende vil vende den smukke side ud eller vise den side, der udtrykker svære følelser som skyld, skam eller væmmelse.

Front Back Jewellery
Society needs to be more aware of the consequences of sexual abuse because victims experience being divided between an apparently well-functioning everyday life and the suppressed impacts of the trauma. Accessory designer Eimile Zalubaite has gained insight into victims' experiences through interviews after which she has visualised their feelings in jewellery: a bracelet, a brooch and a pendant, all with two sides. The wearer can decide for herself whether to turn the beautiful side out or show the side that expresses difficult feelings such as guilt, shame or disgust.