Oh-Nine by Cinzia Damonte & Beate Neimane

2019

Facts

Name
Cinzia Damonte & Beate Neimane
Studieretning
Design for Play
Projekt type
Afgangsprojekt
Samarbejdspartner
The Lego Foundation, Care for Education and Hands on Technology, South Africa

Oh-Nine

Gør læring til en leg
Det skal være sjovt for børn at lære. Koste hvad det vil – eller måske netop ikke. Cinzia Damonte og Beate Neimane har gennem et samarbejde med Lego Foundation og mindre bemidlede skoler i Sydafrika designet et billigt og bæredygtigt alternativ til Lego Foundation Six Bricks skabt af lettilgængelige genbrugsmaterialer. Læringsværktøjet skal komme børn fra lavindkomstfamilier til gode og har fokus på udvikling af deres fysiske, emotionelle, sociale, kognitive og kreative kompetencer.

Transforming Learning into Play
Learning should be fun for kids, irrespective of the cost – or maybe not. Through collaboration with the Lego Foundation and less-affluent schools in South Africa Cinzia Damonte and Beate Neimane have designed an inexpensive and sustainable alternative to the Lego Foundation Six Bricks project created from readily available recycled materials. The learning tool is going to benefit children from low-income families and focusses on developing their physical, emotional, social, cognitive and creative skills.