PEOPLE CONVICTED OF VIOLENCE CAN VISUALISE THEIR ANGER by Mikkel Kortsen-Sørensen

2018

Facts

Text

A moment of patience in a moment of anger saves you a hundred moments of regret

PEOPLE CONVICTED OF VIOLENCE CAN VISUALISE THEIR ANGER
Anger is a universal feeling, but it is a taboo subject in our post-modern society. Project “Defuse” under the auspices of the Danish Prison and Probation Services gives young people who have been convicted of violence a number of physical objects to better manage their anger and aggression. The Defuse kit is intuitive and easy to use. It is based on well-established psychological theory regarding violence and anger and contains an intro guide, a physical impulse tool and a logbook in which the individual can register his anger visually and identify patterns of anger over time.

VOLDSDØMTE KAN VISUALISERE DERES VREDE
Vreden er en universel følelse, men den er tabu i det senmoderne samfund. Defuse giver voldsdømte unge under tilsyn af Kriminalforsorgen en række fysiske objekter til bedre selv at kunne håndtere deres vrede og aggression. Defuse-kittet er intuitivt og enkelt at bruge. Det bygger på eksisterende psykologisk teori om vold og vrede og indeholder en intro-guide, et fysisk impuls-værktøj og en logbog, der gør der muligt at registrere vreden visuelt og identificere vredens mønstre over tid.

Video

Designer: Mikkel Kortsen-Sørensen