PLAYING WITH YOUR FOOD IS ALLOWED by Maja Christina Lindenau

2018

Facts

Name
Maja Christina Lindenau
Studieretning
Industrielt Design
Projekt type
Ma Project
Samarbejdspartner
Special thanks: Uldall Jernstøberi

Text

Don’t play with your food – or should you?

PLAYING WITH YOUR FOOD IS ALLOWED
We humans experience a meal differently. Some are picky; others view the food as fuel; many add a social significance to the meal, while some attach no specific meaning at all to the meal. Maja Christina Lindenau has created a supplement to our traditional way of eating. Focusing on play and curiosity, she has designed a line of objects meant to replace the plate, the knife and the fork in order to make the meal a sensuous experience. Her aspiration is that we change our behaviour during the meal and remain motivated and curious while we eat.

DET ER TILLADT AT LEGE MED MADEN
Vi mennesker oplever et måltid forskelligt. Nogle er kræsne, andre ser måltidet som brændstof, flere tillægger måltidet en social betydning, mens nogle slet ikke tillægger det at spise nogen værdi. Maja Christina Lindenau har skabt et supplement til vores traditionelle måde at spise på. Med fokus på leg og nysgerrighed har hun designet en serie af objekter, der skal erstatte tallerken, kniv og gaffel og gøre måltidet til en sanselig oplevelse. Hendes ønske er, at vi ændrer vores adfærd under måltidet og forbliver motiverede og nysgerrige, når vi spiser.

Video

Designer: Maja Lindenau