Sex education through inclusive design by Lilla Boglárka Török

2019

Facts

Name
Lilla Boglárka Török
Studieretning
Industrielt Design
Projekt type
Afgangsprojekt

Lilla Boglárka Török

Meet Industrial Designer Lilla Boglarka Török

Seksualundervisning skal give gejst

Seksualundervisning skal give gejst
Seksualundervisning – alene ordet kan få de fleste til at miste gejsten. Undersøgelser viser nemlig, at skolernes undervisningsmateriale er gammeldags og lærerne dårligt rustede til at undervise i et så ømtåleligt og ofte pinligt emne. Et brætspil skabt af Lilla Boglárka Török skal understøtte skolernes seksualundervisning gennem leg og interaktion. Den industrielle designer håber, at spillet kan være med til at løsne op for det pinlige og give eleverne en dybere forståelse for sex og samliv – og på sigt ruste dem til at træffe fornuftige beslutninger.

Sex Education to Lift the Spirit
Sex education – the word alone can make most people lose their spirit. Studies show that most schools’ educational material is old-fashioned and the teachers are poorly equipped to teach such a delicate and often embarrassing subject. A board game created by Lilla Boglárka Török is designed to support the schools' sex education through play and interaction. The industrial designer hopes that the game can help to diminish the embarrassment and give students a deeper understanding of sex and of living together with another person – and eventually help the students make sensible decisions.