Unexplored Tangible Futures by Neza Landeker & Rebecca Houmøller & Esben Rahbek

2019

Facts

Name
Neza Landeker & Rebecca Houmøller & Esben Rahbek
Studieretning
Design for Play
Projekt type
Afgangsprojekt
Samarbejdspartner
Stupid Studio

Rebecca

Meet Play Designer Rebecca Houmøller

Esben

Meet Communication Designer Esben Rahbek

Neza

Meet Play Designer Neza Landeker

På udflugt i fremtiden

På udflugt i fremtiden
Fremtiden står usikkert for os alle sammen. Men organisationer og virksomheder, der ønsker at stå robuste og rustede til fremtiden, har brug for at kunne se ind i den. Neza Landeker, Rebecca Houmøller og Esben Rahbek har udviklet et koncept for, hvordan vi gennem leg, film, lyd, kulisser og oplevelser simulerer og forstår den tid, der måske ligger foran os. Ved fysisk at være til stede i fremtiden forstår virksomheden eller organisationen pludselig den virkelighed, de kommer til at agere i.

Exploring the Future
The future is uncertain for all of us. But organisations and companies that want to be strong and well equipped to meet the future need to be able to look into it. Neza Landeker, Rebecca Houmøller and Esben Rahbek have developed a concept for how to simulate and understand the future that may lie ahead of us through play, movies, sound, staging and experiences. By being physically present in the future, the company or organisation suddenly appreciates the reality in which they are going to operate.