DesignCamp2019
Press play - Design for bæredygtig balance

Press play - Design for bæredygtig balance

25. februar - 8. marts 2019

DesignCamp2019 fokuserer på at skabe løsninger til bæredygtighedsudfordringer igennem legende designprocesser, som producerer legende koncepter.

I mere end et årti har Designskolen Kolding arbejdet strategisk med at parre brugerempati med bæredygtig forretningsudvikling samt med at krydse leg, design og sociale anliggender. På det seneste har vi besluttet, at den viden vi har opbygget og den måde vi ser verdens udfordringer på bør afspejles direkte i vores KA-uddannelse. Derfor har vi søsat tre nye specialer: Design for People, Design for Planet og Design for Play. Det er viden og potentialer fra disse tre områder, der tilsammen udgør basis for DesignCamp2019.

Bæredygtig adfærd
FN’s bæredygtighedsmål 12, ”at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre” er vores fokuspunkt. Dette mål handler specifikt om, hvordan vi kan "gøre mere og gøre det bedre med færre ressourcer” og inspirerer os til at gentænke den nuværende kobling mellem forbrugeradfærd og forretningsadfærd. At fortsætte med den gængse fremgangsmåde er skadelig for naturen og menneskeheden. Derfor arbejder vi på DesignCamp2019 med bæredygtige alternativer, som har potentialet til at omdanne det 21. århundredes forretningsverdenen og genoprette balance for mennesket og for planeten. Vi arbejder især med at kombinere dyb brugerforståelse og strategisk forretningsudvikling som en måde at understøtte nye formater for at forbinde produktion og forbrug på. Det kan være at teste nye cirkulære forretningsmodeller, kommunikationsformater for bæredygtighed som det ’ny normale’ eller indlejret historiefortælling i produkter eller branding for at fordre bæredygtig adfærd.

Playfulness
Under den case-baserede to uger lange camp er play og playfulness de drivende principper for at løse disse højst komplekse udfordringer. Sammen med de inviterede virksomheder bruger vi åbne og legende metoder til at skabe fremdrift i ideudviklingen og udforske strategisk designpotentiale. Vores mål er en (nødvendig) indsprøjtning af opfindsomhed og radikal omfortolkning i løsningerne på udfordringer inden for produkter og tjenester. Formålet er ikke at ende med færdige koncepter men i stedet at udforske mulige nye retninger. På den måde skal campen fungere som et inspirerende laboratorium, hvorfra ideer og konceptskitser kan plukkes ud af deltagerne for at udvikle dem yderligere.

Vi definerer ofte leg som noget, der ligger uden for seriøse eller praktiske processer. På denne DesignCamp anser vi play som nøglen til at udvikle bæredygtige løsninger, som skaber balancere mellem produktion og forbrug.

I denne DesignCamp har Designskolen Kolding sluttet forbund med internationale universiteter for at bygge en massiv, tværfaglig og tværkulturel struktur. Endvidere understøtter et af Danmarks stærkeste innovationsnetværk, D2i – Design to innovate, campen. Campen slutter med et legende brag med et dybt dykkende legende dialogforum med studerende, inviterede organisationer og eksperter fra campen.

StudentCamp

StudentCampen er for indbudte kandidatstuderende fra nogen af verdens bedste designskoler, inkl. alle førsteårs-kandidatstuderende fra Designskolen Kolding. I to intensive uger, fra mandag 25/2 til fredag 8/3 2019, samles internationale og danske studerende på Designskolen Kolding og samarbejder med udvalgte virksomheder om at løse specifikke bæredygtighedsudfordringer. Det betyder at på DesignCamp 2019 arbejder man med udvalgte virksomheder og udforsker, hvordan man med brug af entreprenante og designmetodologiske tilgang kan skabe socialt og miljømæssigt ansvarlige og innovative løsninger.


Som studerende på DesignCamp2019 får du et unikt indblik i, hvad det vil sige at arbejde med entreprenørskab og hvordan man kan anvende en entreprenant tilgang, der er baseret på design og designmetoder. Dybest set handler entreprenørskab om at understøtte foretagsom adfærd. Det vil sige at handle på foretagsomme måder på ideer og muligheder og gøre dem til noget, som har økonomisk, kulturel eller social værdi for andre.

Camp Program

Arrangører

DesignCamp2019 arrangeres af Designskolen Koldings Lab for Leg & Design i samarbejde med D2i – Design to innovate. Arrangementet finansieres af Region Syddanmark og den Europæiske Socialfond.

Designskolen Kolding
Designskolen Kolding er en uafhængig institution under Ministeriet for Uddannelse og Forskning. Selvom skolen er ret lille, med kun 400 studerende, er den et internationalt velagtet designakademi, hvor studerende arbejder med værktøj, teknikker, koncepter og metoder i internationale, akademiske rammer og har adgang til glimrende værkstedsfaciliteter.

Designskolen Kolding udbyder videregående uddannelse baseret på innovativ praksis og forskning i tæt samarbejde med erhvervslivet og det omgivende samfund. Vi tror på, at det overordnede mål for ethvert universitet må være at skabe og overføre viden på måder, som skaber værdi på mange forskellige niveauer i samfundet. Mere specifikt tiltænker skolen at understøtte og udfordre områderne industrielt design, modedesign, tekstildesign, accessory design og kommunikationsdesign i en samfundsmæssig kontekst ved at fokusere på tre strategiske områder: Design for Planet, Design for People, og Design for Play. Det vil sige at vi giver en del af uddannelses-, forsknings- og udviklingsaktiviteterne hen til bæredygtighed, socialt design og leg. Skolen udbyder også efteruddannelsesforløb og konsulentydelser.

D2i - Design to innovate
D2i - Design to innovate er en klyngeorganisation med base i region Syddanmark. D2i fremmer vækst og innovation i erhvervslivet ved at introducere det udvidede designkoncept og netværksaktiviteter.

DesignCamp-konceptet

Siden 2009 har Designskolen Koldings årlige DesignCamp været internationalt anerkendt for sin virkningsfulde måde at etablere et rum for virksomheder, eksperter og designstuderende hvor de kan samles og arbejde koncentreret med at skabe nye koncepter. Hvert år sættes campen i scene i skolens kreative rammer. Talentfulde og erfarne undervisere står for at instruere de studerende og skolens afdelinger for forskning, udvikling og kommunikation arbejder sammen om at skabe en international designcamp på absolut højeste internationale niveau.

Kontakt

Hvis du har brug for yderligere information eller har nogen spørgsmål omkring DesignCamp2019, kontakt da venligst projektleder Sune Gudiksen på skg@dskd.dk. Hvis du er en dansk eller international studerende og har nogen spørgsmål, kontakt da Anette Flinck på af@dskd.dk or +45 4021 1100.

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.