Om
designforskning

Forskningsportal

Designskolen Koldings forskning er tilgængelig via en forskningsportal, som giver overblik og nem adgang til vores forskere og deres arbejde - både for journalister, offentlige myndigheder, virksomheder og øvrige forskere.

Om designforskning

Designskolen Kolding stræber efter at være førende inden for designforskning i Danmark. Skolen har været akkrediteret siden 2010 og bedriver forskning på højeste niveau med særligt fokus på bæredygtighed, socialt design og leg. Det er vigtigt for skolen, at forskningen bidrager til undervisningen – og omvendt. Fakultetet for Uddannelse og Forskning er ansvarlig for at sikre en hensigtsmæssig integration af forskning i den daglige undervisning.

Forskningen på Designskolen Kolding skal udfordre og udvikle traditionelle designantagelser. Derfor udføres forskningen ofte i tæt samarbejde med erhvervs- og kulturlivet og involverer ofte også designere og forskere fra andre uddannelsesinstitutioner, både nationalt og internationalt.

Forskningen på Designskolen Kolding bidrager således til en øget forståelse af den vigtige rolle, som design spiller i udviklingen af et samfunds innovative dynamik. Skolens forskning støtter udviklingen af begreber og metoder inden for designstyrede innovationsprocesser i både erhvervs- og kulturlivet samt den offentlige sektor, ligesom forskningen også er vigtig i den kontinuerlige forandring af designuddannelsernes vidensbase.

Forskerne på Designskolen Kolding har sammen formuleret en fælles overskrift for forskningen på skolen: Sustainable Futures. Under en bred forståelse af begrebet bæredygtighed forsøger forskerne her at forestille sig, hvordan fremtiden kan blive.

Kontakt