Design for undervisere 

Design for undervisere 

Få kompetencer til at undervise på STX-niveau

Kort om uddannelsen
Kurset henvender sig til undervisere på STX og tilsvarende ungdomsuddannelser, der underviser i billedkunst, og som har behov for et kompetencegivende suppleringskursus for at kunne varetage undervisningen i faget Design og Arkitektur.

På kurset undervises i designtænkning samt designmetoder/–værktøjer med afsæt i fagbeskrivelsens genstandsfelter: produktdesign, kommunikationsdesign og design af fysiske omgivelser. På kurset er der særligt fokus på at gøre teorierne og tilgangene praksisorienterede og anvendelige i en læringskontekst.

Tilmelding
Hold 1
Hold 2 

Praktisk

ECTS point
Suppleringen svarer til 15 ECTS.

Optagelseskriterier
Du skal være underviser på STX eller tilsvarende niveau med en humanistisk kandidatgrad med hovedfag eller sidefag inden for det kulturelle/æstetiske felt.

Målgruppe
Undervisere i faget Billedkunst på STX eller tilsvarende, der ønsker kompetence til at undervise i faget Design og Arkitektur.

Dit udbytte
Undervisere i faget Billedkunst har ofte mange forskellige faglige baggrunde, men for at man også formelt kan undervise i faget Design og Arkitektur, kræver det gennemført undervisning inden for fagområderne design/arkitektur/visuel kultur, svarende til 15 ECTS point. Det får du gennem ugekurset ’Design for undervisere’.

Uddannelsens længde
5 dage

Uddannelsens opbygning
Kurset er sammensat af 5 sammenhængende elementer:
Dag 1: Introduktion til designprocessen
Dag 2: Analyse og forståelse af fagets genstandsfelter
Dag 3: Teknikker til idégenerering
Dag 4: Eksperimenter, visualisering og formgivning samt test af koncepter og løsninger
Dag 5: Tilrettelæggelse af designprocesser og værkstedsbesøg

Efter kursusafslutning er der mulighed for op til to timers individuel sparring ift. hvordan kursusindholdet omsættes til et konkret undervisningsforløb. Der kan eksempelvis sparres om hvordan man bedst muligt faciliterer en designproces i undervisningen og sikrer den bedst mulige læring. Individuel sparring aftales på kursets sidste dag og skal være indløst senest 6 uger efter endt kursus.

Tilmelding og datoer

Holdnummer
Hold 1
Hold 2

Dato
Hold 1: Uge 42, mandag d. 15.10 til fredag d. 19.10, 2018
Hold 2: Uge 7, mandag d. 11.02 til fredag d. 15.02. 2019

Tidspunkt
Alle kursusdage er fra kl. 9.00 til 15.30

Undervisningssted
Designskolen Kolding, Ågade 10, 6000 Kolding

Deltagerantal
18

Eksamen
Der er ingen eksamen.

Økonomi
Kr. 9.500,-

Ansøgning og optagelse
Tilmelding og betalingen sker her:

Hold 1
Hold 2

Betaling
Alle priser er eksklusive 25 % moms. Du betaler ved tilmelding. Når du er optaget på kurset er betalingen bindende, også selvom du efterfølgende kan blive forhindret i at gennemføre kurset. Dog refunderes 50 pct. af kursusbeløbet, hvis du afmelder dig kurset senest 30 dage før kursusstart. Beløbet dækker undervisning, undervisningsmateriale/kompendium/metodesæt samt fuld forplejning.

Kontakt