Diplomlignende modul
- kompetencegivende til Design B

Diplomlignende modul - kompetencegivende til Design B

Lær at undervise i design

Fokus for kurset er at gøre undervisere i gymnasiet i stand til at tilrettelægge og gennemføre et undervisningsforløb i Design niveau B for gymnasieelever. Der undervises i designtænkning samt designmetoder/–værktøjer med afsæt i fagbeskrivelsens genstandsfelt (produktdesign, kommunikationsdesign og design af fysiske omgivelser, herunder arkitektur). Det vil være særligt fokus på at gøre teorierne og tilgangene praksisorienterede.

Tilmelding og datoer

Dag 1: Intro & indsamle
01.11.17
09:00 – 15:30

Dag 2: Forstå
02.11.17
09:00 – 15:30

Dag 3: Udtænke
18.11.17
09:00 – 15:30

Dag 4: Skabe
19.11.17
09:00 – 15:30

Dag 5: Speedproces og værkstedsbesøg
06.12.17
09:00 – 15:30

Dag 6: Design i praksis & facilitering
07.12.17
09:00 – 15:30

Sted
Designskolen Kolding Ågade 10 6000 Kolding

Pris
Kr. 14.500,- ekskl. moms. Prisen inkluderer forplejning og evt. materialer. 

Tilmelding og mere information
Efteruddannelseschef Mikael Sorknæs
ms@dskd.dk 91 33 30 59

Kontakt