Diplomuddannelse i Designledelse

Diplomuddannelse i Designledelse

Verden er mere kompleks end nogensinde før. Aldrig er forandringer sket med så stor hastighed, som de gør nu. Både forandringshastighed og kompleksitet vil stige i fremtiden. Det kræver ledelse. Med en diplomuddannelse i designledelse lærer du at facilitere forandringsprocesser, lede designprojekter og tænke design som en del af forretningsstrategien.

Forskning viser desuden, at virksomheder der arbejder systematisk med designledelse, har en markant bedre indtjening end virksomheder, der ikke gør. Brugen af designmetoder i hele værdikæden har ganske enkelt en positiv effekt på bundlinjen.

Ønsker du yderligere information send en mail til efteruddannelse@dskd.dk eller ring til os på +45 76 30 11 00.

Yderligere kontaktinformation findes nederst på siden.

Kort om uddannelsen

Diplomuddannelsen i Designledelse (Diploma in Design Management) er en modulopbygget videregående, erhvervsrettet uddannelse på bachelor-niveau, der udbydes på deltid, så du samtidig kan passe dit normale arbejde. Diplomuddannelsen er en betalingsuddannelse, der består af seks moduler, der kan tages fleksibelt. Du kan derfor planlægge det forløb spom passer netop dine ønsker og behov, sålænge du afslutter uddannelsen indenfor 6 år. Gennem uddannelsen bliver du introduceret til de centrale fagfelter inden for designledelse, som er:

  • Designteori og designmetode 
  • Procesfacilitering 
  • Projektledelse

ECTS point
60 ECTS-point.

Se ECTS point under hvert udbudt diplommodul.

Adgangskrav

Optagelse til diplomuddannelsen sker i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelsen for diplomuddannelser, særligt § 5.

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse 
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet. Ansøgere skal beherske dansk, norsk eller svensk på højeste niveau. Derudover forudsættes det at ansøgere kan læse og forstå engelsk.

Ansøgning og tilmelding sker ved at sende en mail til efteruddannelse@dskd.dk. Det er vigtigt, at du husker at sende relevante dokumenter (cv og eksamenspapirer). Ansøgningsfrister udmeldes løbende på de enkelte diplommoduler. Se nærmere nedenfor.

Målgruppe og udbytte

Med en diplomuddannelse får du en formel statsanerkendt uddannelse i designledelse, der giver dig nye perspektiver og metoder til at nytænke eksisterende forretningsgange. Uanset om du er i starten af karrieren eller har flere års erfaring, kan diplomuddannelsen bidrage med nye kompetencer og værktøjer som du kan tage med hjem og implementere i din dagligdag.

Diplomuddannelsen er for alle, der arbejder med udviklingsprocesser, innovation og brugerinddragelse. Det kan være, du er konsulent, leder, udvikler eller underviser.

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af seks moduler. Modul 1-4 består af 2 x 2-dages seminarer samt et endagsseminar, dvs. 5 undervisningsdage pr. modul. Mellem hvert modul skal du beregne tid til selvstudie og opgaveløsning. Efter hvert modul afleveres en skriftlig opgave til bedømmelse efter 7-trinsskalaen. 

Modul 1: Designbaseret procesfacilitering
Del 1. Planlægning
10 ECTS-point
Skriftlig opgave på 6 sider
Karakter efter 7-trinsskalaen
Intern bedømmelse

Modul 2: Designbaseret procesfacilitering
Del 2. Eksekvering
10 ECTS-point
Skriftlig opgave på 10 sider
Karakter efter 7-trinsskalaen
Intern bedømmelse

Modul 3: Designprojektledelse
Del 1: Serviceorienteret samskabelse
10 ECTS-point
Skriftlig opgave på 6 sider
Karakter efter 7-trinsskalaen
Intern bedømmelse

Modul 4: Designprojektledelse
Del 2: Personligt lederskab
10 ECTS-point
Skriftlig opgave på 10 sider
Karakter efter 7-trinsskalaen
Ekstern censur

Modul 5: Valgfag
Design af bæredygtige værdikæder
5 ECTS-point
Skriftlig opgave på 10 sider
Karakter efter 7-trinsskalaen
Intern bedømmelse

Modul 6: Afgangsmodul
15 ECTS-point
Skriftlig opgave på 45 sider
Karakter efter 7-trinsskalaen
Ekstern censur

Tid og sted

Moduler forår 2020

Modul 1, foråret 2020 
Ansøgningsfrist: 20. januar 2020
3. og 4. februar 2020
2. og 3. marts 2020
23. marts 2020 

Modul 2, foråret 2020 
Ansøgningsfrist: 6. april 2020 
20. og 21. april 2020
12. og 13. maj 2020
3. juni 2020 

Modul 3, foråret 2020 
Ansøgningsfrist: 20. januar 2020
5. og 6. februar 2020
4. og 5. marts 2020
24. marts 2020 

Modul 4, foråret 2020 
Ansøgningsfrist: 6. april 2020 
27. og 28. april 2020
14. og 15. maj 2020
4. juni 2020 

Undervisningstidspunkt
Kl. 09.30 – 15.30

Undervisningssted
Designskolen Kolding, Ågade 10, 6000 Kolding

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en skriftlig opgave.

Modul 1+2+3+5 bedømmes af interne censorer

Modul 4 og 6 bedømmes af eksterne censorer.

Økonomi og betaling

Samlet pris for hele uddannelsen: Dkr. 83.000,-
Beløbet dækker undervisning, undervisningsmateriale/bøger samt forplejning.

Pris pr. modul med 10 og 15 ECTS-point: Dkr. 15.000,-
Pris pr. modul med 5 ECTS-point: Dkr. 8.000,-

Du betaler ved tilmelding til hvert diplommodul. Når du er optaget på et diplommodul er betalingen bindende, også selvom du efterfølgende kan blive forhindret i at gennemføre et modul. Det er ikke muligt at betale for den samlede uddannelse på én gang.

 

Ansøgning og optagelse

Modul 1, forår 2020: Ansøgningsfrist mandag 20. januar 2020

Modul 2, forår 2020: Ansøgningsfrist mandag 6. april 2020

Modul 3, forår 2020: Ansøgningsfrist mandag 20. januar 2020

Modul 4, forår 2020: Ansøgningsfrist mandag 6. april 2020

Send en mail til efteruddannelse@dskd.dk. Skriv i emnefeltet, hvilket modul du tilmelder dig. Husk at medsende cv og eksamenspapirer. Efter tilmeldingsfristen sender vi en kvittering på mail samt oplysninger om betaling.

Skulle vi, mod forventning, ikke kunne oprette kursus på grund af for få tilmeldte, vil vi kontakte dig umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. 

Modul 1, 2, 3 og 4 forventes udbudt igen i efteråret 2020.

Modul 5: Under forberedelse
Modul 6: Under forberedelse

Diplomuddannelse i Designledelse

Akkreditering

Akkrediteringsrådet har den 14. marts 2018 akkrediteret Designskolen Koldings ansøgte udbud af diplomuddannelsen i designledelse positivt, jf. akkrediteringslovens § 14 stk. 1. Det betyder, at Diplomuddannelsen i Designledelse på Designskolen Kolding lever op til de gældende kvalitetskriterier for nye danske uddannelser.

Kontakt

Vil du vide mere?

Kontakt os direkte på efteruddannelse@dskd.dk