Drawing Lab

Drawing Lab er skolens tegneværksted. På værkstedet skabes plads til fordybelse, eksperimenter, refleksion og vejledning i forhold til de studerenes tegnede praksis.

I værkstedet afsøges grænserne for, hvad tegningen kan i forhold til faget illustration, men i høj grad også som skitseringsværktøj.

Værkstedet er åbent for alle studerende på skolen.