Efter- og
videreuddannelse

Efteruddannelse i design? Ja, man kan!

“Vi var ret opsatte på at gøre noget andet end mange andre advokatfirmaer. Vi vidste bare ikke helt, hvad der skulle til, indtil vi hørte om designtænkning"
- Joe Domino, Kaiser Domino Advokater

Efter- og videreuddannelse på Designskolen Kolding er for dig, der har behov for at dygtiggøre dig inden for design og designmetoder i bred forstand ,og for virksomheder, der har behov for at skabe innovation og nyt forretningspotentiale gennem designtænkning og strategiske designprocesser. 

Vi tilbyder kompetencegivende videreuddannelse med ECTS-point og opkvalificerende efteruddannelseskurser. Du har mulighed for at få en bred vifte af opkvalificerende kurser, der udspringer af mere end 50 års erfaring med udvikling og formidling af kunsthåndværk og industrielt design kombineret med anerkendt designforskning inden for bæredygtighed, leg og socialt design.

Se vores udbud af efteruddannelse og kurser

Efteruddannelse

 • Diplomuddannelse i Designledelse
  Diplomuddannelsen i Designledelse (Diploma in Design Management) er en modulopbygget videregående, erhvervsrettet uddannelse på bachelorniveau, der udbydes på deltid, så du samtidig kan passe dit normale arbejde.
 • Design i praksis for undervisere
 • Kurset henvender sig til undervisere på STX og tilsvarende ungdomsuddannelser, der underviser i billedkunst, og som har behov for et kompetencegivende suppleringskursus for at kunne varetage undervisningen i faget Design og Arkitektur.

Kurser

 • Design i Praksis - for ledere
  Gratis kursus, hvor du lærer at skabe resultater for dig selv og din virksomhed ved at arbejde med designtænkningens metoder og processer.
 • Design i Praksis - for medarbejdere
  Gratis kursus, hvor du får du styrket dine innovative kompetencer ved hjælp af metoder fra designtænkningsteorien.
 • Træn designtænkning
  Kurset henvender sig til alle virksomheder og offentlige organisationer, som ønsker at kende og anvende designtænkning.

Video: D2i - Design to Innovate

 

 

Generelt om efteruddannelsen

Når du tager din efteruddannelse på Designskolen Kolding, er du sikker på, at undervisningen bygger på mange års erfaring med at formidle design og designtænkning, og at du får både en teoretisk og praktisk læring, som du kan bruge direkte i din egen hverdag.

Designskolen Koldings uddannelser og kurser bygger på en række principper og erfaringer, der også er rygraden i skolens øvrige aktiviteter:

 • Teori og praksis går altid hånd i hånd.
 • Skolens teoretiske viden bygger på dokumenteret designforskning.
 • Du får praktisk træning i at bruge konkrete designværktøjer.
 • Du får undervisningsmateriale, som hjælper dig med at anvende din viden i praksis.
 • Underviserne har mange års erfaring i at undervise i design.
 • Undervisningen er integreret - og finder sted - i Designskolen Koldings kreative miljø.

 

Generelt om kurser

Designskolen Kolding udbyder løbende nye kurser, der bygger på skolens uddannelses- og forskningskompetencer med en særlig tilgang til læring, hvor teori og praksis spiller sammen for at skabe den bedste forståelse for design, designmetoder og designtænkning. Uanset om du arbejder i den private eller offentlige sektor, er leder eller medarbejder, er i job eller ledig, så har vi kurset til dig, der vil vide mere om design og designtænkning, eller som ønsker en målrettet opkvalificering inden for: Design & Leg, Design & Bæredygtighed, Velfærdsdesign & Social design og Servicedesign Innovationsdesign.

 

Design i praksis
Kurset er et 2-dages introducerende kursus i design, hvor deltagerne introduceres for designbegrebet, design tænkning og designmetoder med udgangspunkt i den seneste forskning og praksis. Under kurset afprøver kursisterne at benytte designmetoder og designtænkningen i praksis gennem eget selvvalgt projekt. Virksomheden får med en systematisk og lærende tilgang løst et eller flere udfordringer og afprøvet potentielle løsningsmuligheder med designmetoder.

Træn designtænkning 
Kurset er et 6-dages kursus over tre måneder, og henvender sig særligt til større virksomheder og organisationer, som ønsker at forstå og lære design, og hvordan designtænkning kan bruges til at begribe og strukturere arbejdet med at løse et problem og/eller skabe innovative løsninger i dialog med brugere og interessenter. Undervisningen er en vekselvirkning mellem teori og praktisk afprøvning af teorierne med udgangspunkt i kursisternes eget projekt. Inden kurset skal deltagerne enten individuelt eller i gruppe have indkredset et problemfelt, som bearbejdes under kurset.

 

Video: D2i - Design to innovate

Kontakt

Kontakt os direkte på efteruddannelse@dskd.dk