Efter- og
videreuddannelse

Vi tilbyder

Designskolen Kolding tilbyder flere former for efter- og videreuddannelse i design, designtænkning og designledelse.

Efter- og videreuddannelse på Designskolen Kolding er for dig, der har behov for at dygtiggøre dig inden for design og designmetoder i bred forstand, og for virksomheder, der har behov for at skabe innovation og nyt forretningspotentiale gennem designtænkning og strategiske designprocesser.

Vi tilbyder kompetencegivende videreuddannelse med ECTS-point og opkvalificerende efteruddannelseskurser.

Du har mulighed for at få en bred vifte af opkvalificerende kurser, der udspringer af mere end 50 års erfaring med udvikling og formidling af kunsthåndværk og industrielt design kombineret med anerkendt designforskning inden for bæredygtighed, leg og socialtn design. Vi tror på, at design er noget man lærer bedst ved at bruge det i praksis. Undervisningen bygger derfor på et samspil af teoretisk indsigt og praktisk læring.

Designskolen Koldings videreuddannelse og kurser bygger på en række principper og erfaringer, der også er ryggraden i skolens øvrige aktiviteter:

  • Teori og praksis går altid hånd i hånd 
  • Skolens teoretiske viden bygger på dokumenteret designforskning, bl.a. fra vores egne forskere
  • Du får praktisk træning i at bruge konkrete designværktøjer 
  • Du får undervisningsmateriale, som hjælper dig med at anvende din viden i praksis 
  • Underviserne har mange års erfaring i at undervise i design.

Videreuddannelse og Kurser

Kontakt

Kontakt os direkte på efteruddannelse@dskd.dk