Fra ekskluderet til eksklusiv by Tommaso Mazzoni

2019

Facts

Tommaso

Meet Industrial Designer Tommaso Mazzoni

Den eksklusive hjælpende hånd

Den eksklusive hjælpende hånd
Hjælpemidler og velfærdsteknologi kan potentielt gøre tilværelsen bedre for mennesker, der har mistet førligheden. Men paradoksalt nok er teknologien ofte ikke brugervenlig, for den er designet ud fra et medicinsk synspunkt uden hensyntagen til æstetik og individualitet. Brugerens personlighed og stil sættes i anden række, og hjælpemidlet fravælges. Tommaso Mazzonis lette og elegante handske fungerer som et blødt eksternt skelet uden på hånden. Dermed kan mennesker med rygmarvslammelser ved hjælp af sensorer og avanceret teknologi igen foretage enkle greb, samtidig med at de fremstår med en sofistikeret og moderne udstråling.

The Exclusive Helping Hand
Aids and welfare technology can potentially improve life for people who have lost the use of their limbs. But paradoxically the technology is often far from user-friendly, because it is designed from a medical perspective without any regard to aesthetics and individuality. The user's personality and style are pushed in the background and the aid is rejected. Tommaso Mazzoni's lightweight and elegant glove acts as a soft external skeleton over the hand. Thus, people with spinal cord paralysis, using sensors and advanced technology, can once again perform simple grips while displaying a sophisticated and modern look.

This website uses cookies

We use cookies to integrate with our video provider and for anonymized website traffic statistics.
Cookies are small text files stored on your device, which let's a vendor know not who you are, but that your visit across different pages in the website is from the same browser on that device, and hence probably from the same visitor.

If you at some point logged in or identified yourself on our site or at one of the third party services below, your personal data may have been associated with some of these cookies.

You may opt out of all non strictly necessary cookies.

Read moreRead less

Social media cookies allows us to integrate with well known social media platforms with the purpose of a mixture of marketing, statistics and social interactions on the third party platform.
Neccesary to display YouTube videos
Statistics cookies are used to create anonymous statistics of visitors interaction with the website.