Museum på 6. sal by Melvin Ghandour

2017

Facts

Name
Melvin Ghandour
Line of study
Communication design
Project type
Afgangsprojekt
Collaborator
Urgent Agency
Instant City

Text

Mit mål er at støtte Gellerupparkens marginaliserede kulturer og give befolkningen i området en handlekraft, som kan hjælpe dem med at blive inkluderet socialt i Aarhus by. På 6. sal i en boligblok ligger Gellerup Museum. Med fem autentiske værelser fortæller lejligheden om områdets historie, beboere og visioner for fremtiden. Jeg har udviklet en ny kommunikationsstrategi til museet, der både skal opmuntre lokalbefolkningen til at bidrage til udstillingens indhold, og styrke forholdet mellem gellerupbeboerne og folk fra det omkringliggende Aarhus. Museet bliver på den måde en brugerinddragende institution, der inviterer til kulturel diversitet, samtidig med at det åbner op for kulturelle dialoger og erfaringsudveksling på tværs af forskellige grupper.