Nytænk den tomme butik by Joachim Madsen

2019

Facts

Name
Joachim Madsen
Line of study
Industrial Design
Project type
Afgangsprojekt
Collaborator
Kolding Kommune

Joachim Madsen

Meet Industrial Designer Joachim Madsen

Nytænk den tomme butik

Butiksdød bliver til borgerliv
Joachim Madsen tager livtag med den butiksdød og de livløse facader, der opstår i kølvandet af den boomende internethandel. I stedet for at lade de lukkede butikker stå som triste symboler på afvikling, skaber han for en stund rammerne for socialt liv, når stedet på et øjeblik udstyres med hans koncept for en ny, indbydende facade, et nyt interiør og en lækker belysning. Herefter er der åbent for madklub, gyser-biograf, brætspilscafé, toast-konkurrencer eller morgenyoga. Når en ny lejer står klar, rykker den mobile indretning videre til den næste lukkede butik.

Rethink the Empty Shop
Joachim Madsen wrestles with the issue of shop closures and the lifeless façades that arise in the wake of the booming Internet trade. Instead of letting the closed shops stand as sad symbols of demise, he creates temporary frameworks for social life when the place is rapidly equipped with his concept of a new, inviting façade, fresh interior decor and appealing lighting. It is now open for establishments such as a food club, a thriller cinema, a board game café, toast competitions or morning yoga. As soon as a new tenant is ready to move in, the mobile decor moves on to the next closed shop.