TABULA RASA by Alvaro Alcaide

2019

Facts

Name
Alvaro Alcaide
Line of study
Communication design
Project type
Afgangsprojekt
Collaborator
UNESCO Chair on Education for Social Justice

Hvem (er)kender sandheden?

Meet Communication Designer Alvaro Alcaide

Hvem (er)kender sandheden?

Hvem (er)kender sandheden?
Ytringsfrihed, fake news, medievirkelighed. De rigtige medier taler altid sandt. Eller gør de? Kommunikation og nyheder er begivenhedernes brændstof. Men afspejler de i højere grad den herskende ideologis fortælling end den egentlige virkelighed? Alvaro Alcaide anskueliggør med en avis og en kollektion af plakater kontrasten mellem politikernes udsagn og konsekvensen af deres gerninger og tvinger os til at reagere. Med denne kritiske tilgang forstår vi, hvornår det frie ord ikke længere er frit. 

Who Knows the Truth?
Freedom of speech, fake news, media reality. The true media always speak the truth. Or do they? Communication and news are the fuel of events. But do they, to a greater extent, reflect the narrative of the prevailing ideology rather than actual reality? With a newspaper and a collection of posters Alvaro Alcaide illustrates the contrast between the politicians' statements and the consequences of their deeds forcing us to respond. This critical approach makes us realise when the free word is no longer free.