Diplomuddannelse i Designledelse

Diplomuddannelse i Designledelse

Verden er mere kompleks end nogensinde før. Aldrig er forandringer sket med så stor hastighed, som de gør nu. Både forandringshastighed og kompleksitet vil stige i fremtiden. Det kræver ledelse. Med en diplomuddannelse i designledelse lærer du at facilitere forandringsprocesser, lede designprojekter og tænke design som en del af forretningsstrategien.

Forskning viser desuden, at virksomheder der arbejder systematisk med designledelse, har en markant bedre indtjening end virksomheder, der ikke gør. Brugen af designmetoder i hele værdikæden skaber ganske enkelt bedre bundlinje.

Kort om uddannelsen

Diplomuddannelsen i Designledelse (Diploma in Design Management) er en modulopbygget videregående, erhvervsrettet uddannelse på bachelor-niveau, der udbydes på deltid, så du samtidig kan passe dit normale arbejde. Diplomuddannelsen er en betalingsuddannelse, der består af seks moduler, der kan tages fleksibelt. Det sjette modul er et afgangsprojekt efter eget valg. Gennem uddannelsen bliver du introduceret til de centrale fagfelter inden for designledelse, som er:

  • Designteori og designmetode 
  • Procesfacilitering 
  • Projektledelse

ECTS point
60 ECTS-point.

Se ECTS point under hvert udbudt diplommodul.

Adgangskrav

Optagelse til diplomuddannelsen sker i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelsen for diplomuddannelser, særligt § 5.

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse 
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet. Ansøgere skal beherske dansk, norsk eller svensk på højeste niveau. Derudover forudsættes det at ansøgere kan læse og forstå engelsk.

Ansøgning og tilmelding sker via et elektronisk tilmeldingsmodul under de enkelte diplommoduler, her på siden. Det er vigtigt, at du husker at uploade relevante dokumenter m.v., som beskrevet i tilmeldingsmodulet.
Ansøgningsfrister udmeldes løbende på de enkelte diplommoduler.

Målgruppe og udbytte

Diplomuddannelsen er for alle, der arbejder med udviklingsprocesser, innovation og brugerinddragelse. Det kan være, du er konsulent, leder, udvikler eller underviser.

Med en diplomuddannelse i designledelse får du en formel statsanerkendt uddannelse i designledelse. Uanset om du er i starten af karrieren eller har flere års erfaring, kan diplomuddannelsen bidrage med nye kompetencer og værktøjer.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af seks moduler. Modul 1-4 består af 2 x 2-dages seminarer samt et endagsseminar, dvs. 5 undervisningsdage pr. modul. Mellem hvert modul skal du beregne tid til selvstudie og opgaveløsning. Efter hvert modul afleveres en skriftlig opgave til bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Så vidt muligt foregår seminardagene på torsdage og fredage.

Modul 1 og 2 kan med fordel tages i samme semester. Det samme gælder modul 5 og 6.

Modul 1: Designbaseret procesfacilitering
Del 1. Planlægning
10 ECTS-point
Skriftlig opgave på 6 sider
Karakter efter 7-trinsskalaen
Intern censur

Modul 2: Designbaseret procesfacilitering
Del 2. Eksekvering
10 ECTS-point
Skriftlig opgave på 10 sider
Karakter efter 7-trinsskalaen
Intern censur

Modul 3: Designprojektledelse
Del 1: Serviceorienteret samskabelse
10 ECTS-point
Skriftlig opgave på 6 sider
Karakter efter 7-trinsskalaen
Intern censur

Modul 4: Designprojektledelse
Del 2: Personligt lederskab
10 ECTS-point
Skriftlig opgave på 10 sider
Karakter efter 7-trinsskalaen
Ekstern censur

Modul 5: Valgfag
Design af bæredygtige værdikæder
5 ECTS-point
Skriftlig opgave på 10 sider
Karakter efter 7-trinsskalaen
Intern censur

Modul 6: Afgangsmodul
15 ECTS-point
Skriftlig opgave på 45 sider
Karakter efter 7-trinsskalaen
Ekstern censur

Tid og sted

Modul 1, efteråret 2018
23. og 24. august
13. og 14. september
28. september

Modul 2, efteråret 2018
25. og 26. oktober
22. og 23. november
14. december

Undervisningstidspunkt
Kl. 09.30 – 15.30

Undervisningssted
Designskolen Kolding, Ågade 10, 6000 Kolding

Deltagerantal
18

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en skriftlig opgave.

Modul 1+2+3+5 bedømmes af interne censorer

Modul 4 og 6 bedømmes af eksterne censorer.

Økonomi og betaling

Samlet pris for hele uddannelsen: Dkr. 83.000,-
Beløbet dækker undervisning, undervisningsmateriale/bøger samt forplejning.

Pris pr. modul med 10 og 15 ECTS-point: Dkr. 15.000,-
Pris pr. modul med 5 ECTS-point: Dkr. 8.000,-

Du betaler ved tilmelding til hvert diplommodul. Når du er optaget på et diplommodul er betalingen bindende, også selvom du efterfølgende kan blive forhindret i at gennemføre et modul. Det er ikke muligt at betale for den samlede uddannelse på én gang.

Ansøgning og optagelse

Modul 1: Ansøgningsfrist onsdag 1. august 2018, kl. 12.00
Modul 2: Ansøgningsfrist mandag 1. oktober 2018, kl. 12.00
Modul 3: Under forberedelse
Modul 4: Under forberedelse
Modul 5: Under forberedelse
Modul 6: Under forberedelse

Diplomuddannelse i Designledelse

Akkreditering

Akkrediteringsrådet har den 14. marts 2018 akkrediteret Designskolen Koldings ansøgte udbud af diplomuddannelsen i designledelse positivt, jf. akkrediteringslovens § 14 stk. 1. Det betyder, at Diplomuddannelsen i Designledelse på Designskolen Kolding lever op til de gældende kvalitetskriterier for nye danske uddannelser.

Kontakt

Vil du vide mere?