Design for social bæredygtighed
Ph.d.-projekt

Fakta

Samarbejdspartnere
AAB Kolding, Landsbyggefonden, Kolding Kommune, Den Sociale Særtilskudspulje i Kolding Kommune
Startdato
1. juni 2015
Hovedvejleder
Professor Peter Gall Krogh, Arkitektskolen Aarhus
Projektvejleder
Professor Hans Kiib, Aalborg Universitet

Design for social bæredygtighed

Kontakt