Bæredygtig Velfærd

Om projekt Bæredygtig Velfærd

Sundhedssektoren er presset økonomisk. Borgerne lever stadig længere med både komplekse kroniske lidelser og funktionsnedsættelser. Arbejdsstyrken svinder ind. Der er med andre ord brug for at tænke bæredygtigt, fordi de offentlige ressourcer uundgåeligt vil blive mere knappe over tid.

I Danmark er private leverandører af velfærdsydelser afhængige af størrelsen på de offentlige budgetter på sundhedsområdet, fordi sundhedssektoren er deres primære kunde. Som privat velfærdsleverandør gælder det derfor om

 • både at spotte og afkode sundhedssektorens udfordringer og behov på sigt 

 • og undersøge muligheder for at opdyrke nye markeder, samarbejder og salgskanaler.

Ellers kan de ikke agere i en tid, hvor velfærden i stadig stigende grad bliver omdefineret og diskuteret i forhold til ønsket om optimering og effektivisering af de stadigt mere ressourcekrævende velfærdsopgaver.

Projektet har i perioden marts-november 2014 samarbejdet med tre private virksomheder, der leverer velfærdsservices til sundhedssektoren:

 • Falck Hjælpemidler, som leverer rådgivning og depotfaciliteter for kommunernes hjælpemidler, har deltaget med 5 medarbejdere.
   
 • BEKEY, som leverer elektroniske låsesystemer, har deltaget med tre medarbejdere.
   
 • e-mergency, der udvikler software, har deltaget med to medarbejdere.

Med udgangspunkt i ideer og tiltag, som virksomhederne har haft behov for at udvikle, har projektet sigtet mod at kvalificere og udvide ledernes og medarbejdernes forståelse for anvendelse af designmetoder gennem afdækning af forretningsmæssige muligheder og udfordringer nu og på sigt.

Målet har været at sætte de deltagende virksomheder i stand til at forstå værdien af design og fremadrettet anvende strategiske designmetoder i forretningsudviklingen.

Samtidig understøttes de deltagende virksomheder, gennem anvendelse af bæredygtighed som princip for innovativ forretningsudvikling, på et fremtidigt marked, der er præget af ressourceknaphed.

Bæredygtighed opnås f.eks. gennem at:

 • sikre relevansen og kvaliteten af virksomhedens kommende ydelser ved at afsætte tid til innovation 

 • arbejde sammen på tværs af fag og ansvarsområder 

 • benytte eksterne procesfacilitatorer, der bidrager med nye aktiviteter og mødeformer 

 • indsamle ny viden på nye måder 

 • inddrage slutbrugere i udviklingsarbejdet.

Projektet bygger på erfaringer fra arbejde med velfærdsteknologi i Lab for Socialt Design på Designskolen Kolding. 

BEKEY

Falck Hjælpemidler

e-mergency

English translation unavailable for this article.