BandCizer – en undersøgelse af elastiktræning på jobbet

Fakta

Samarbejdspartnere
BandCizer og DuPont
Projektledelse
Designskolen Kolding
Periode
August 2015 – December 2015
Emneord
Elastiktræning, træning på job, træningsteknologi, BandCizer
Deltagere fra Designskolen Kolding
Liv Maria Henning, Laila Grøn Truelsen og Denise Dyrvig
Laboratorie
Laboratoriet for Socialt Design

Brugerperspektiver på træningsteknologi

Arbejdsfelt
Undersøgelse af hvordan produktet Bandcizer kan implementeres i en virksomhed.

Proces & ydelsesbeskrivelse
Nærværende er en proces- & ydelsesbeskrivelse, udarbejdet efter et møde mellem Bandcizer og Designskolen Kolding, og defineret som et konkret udviklings- og designprojekt, som en del af aftalen med RoboCluster.

Baggrund
Forskning viser at blot små mængder målrettet træning hver dag kan reducere medarbejderes nakke-, skulder- og lændesmerter ifbm. stillesiddende eller ensidigt gentaget arbejde. Dermed forventes det at sygefravær kan reduceres væsentligt. Dette giver et incitament for virksomheder, til at begynde at tilbyde deres medarbejder mulighed for at træne i arbejdstiden, men det er ofte problematisk at få indarbejdet daglig træning som rutine og kultur i virksomheden. Efterhånden som digital kommunikation og sociale medier vinder indpas som kulturformidlende medie – også i virksomheder, er det nærliggende at knytte træningen til virksomhedens og medarbejdernes digitale medier, gennem træningsteknologi som BandCizer. Træningsteknologi er dog på mange måder stadig et forholdsvist ukendt land og til dels et umodent marked. Der er derfor behov for at sætte fokus på muligheder for brug af træningsteknologi på arbejdspladsen, i forbindelse med at forebygge og/eller genoptræne efter arbejdsskader ifbm. stillesidende og ensidigt gentaget arbejde.

Bandcizer er en elastiksensor, der monteres på en træningselastik og kan monitorere næsten alt, hvad du foretager dig i forbindelse med din træning. Den kommunikerer via bluetooth-teknologi til bl.a. Iphone og Ipad, og giver mulighed for feedback på kvaliteten af træningen. Set med samfundsmæssige briller kan dette produkt på sigt bidrage til at effektivisere forebyggelse, genoptræning og rehabilitering og generere værdifuld dataindsamling til brug i forskning indenfor forebyggende træning og rehabilitering.

Opgaven // Brugerperspektiver på træningsteknologi
Træningsteknologi har svært ved at blive implementeret, fordi der er så mange forskellige interessenter, som på én gang skal synes, at en sådan teknologisk og tidsmæssig investering er en god idé. Bandcizer ønsker en undersøgelse af, hvordan deres produkt kan præsenteres og implementeres i en vilkårlig dansk virksomhed. Med fokus på at undersøge, hvilke muligheder og barrierer denne træningsteknologiske løsning står over for.

Hvad skal der til for at et produkt som Bandcizer bliver attraktivt for danske virksomheder, set fra medarbejderes/lederes/beslutningstageres synspunkt? Hvad kan motivere en arbejdsplads til, at bruge et produkt som Bandcizer? Hvordan kan man flette simpel fysisk træning ind i den kulturbærende infrastruktur på en virksomhed, og dermed gøre den attraktiv for både ledelse og medarbejdere?

Mål
Målet for projektet er, at kortlægge og afdække muligheder og barrierer, og klæde Bandcizer på til, at møde dette marked. Undervejs udvikles konkrete “mulighedsrum” og fremtidsscenarier ift. hvordan Bandcizer kan implementeres hos en udvalgt virksomhed, og gøres til et aktiv for medarbejdere, ledere og interessenter i forhold til forebyggelse og genoptræning.

Citat
"Dansk forskning viser, at træning i arbejdstiden er en gevinst ikke alene for den enkelte person, men også for virksomhedens bundlinje. Undersøgelsen er baseret på individuelt tilpasset intelligent/højintensiv træning - og viser, at korttidssygefraværet blev reduceret med 56 % blandt 400 kontormedarbejdere på en række offentlige og private arbejdspladser. Desuden forbedrede medarbejderne deres arbejdsevne med 8 %, ligesom produktiviteten steg med 10 %. Helbredet blev også forbedret med 10 %". - Dansk Firma Idræt til deltagerne i januars og februars "Tæl skridt-kampagne"

Se mere om den ph.d fra Syddansk Universitet, der refereres til: 
http://www.sundhedsdoktor.dk/det-kan-betale-sig-at-dyrke-motion-i-arbejdstiden/ 

Kontakt

English translation unavailable for this article.

This website uses cookies

We use cookies to integrate with our video provider and for anonymized website traffic statistics.
Cookies are small text files stored on your device, which let's a vendor know not who you are, but that your visit across different pages in the website is from the same browser on that device, and hence probably from the same visitor.

If you at some point logged in or identified yourself on our site or at one of the third party services below, your personal data may have been associated with some of these cookies.

You may opt out of all non strictly necessary cookies.

Read moreRead less

Social media cookies allows us to integrate with well known social media platforms with the purpose of a mixture of marketing, statistics and social interactions on the third party platform.
Neccesary to display YouTube videos
Statistics cookies are used to create anonymous statistics of visitors interaction with the website.