Fremtiden er nu

Hvad nu hvis vi tager udgangspunkt i fremtiden for at løse nutidens problemer? Hvad nu hvis vi indser, at vi ikke opnår, det vi ønsker, simpelthen fordi vi hele tiden har stillet de forkerte spørgsmål?

Designskolen Kolding har det lange lys på, når vi skyder årets internationale DesignCamp i gang med temaet digitalisering og industri 4.0.

Ved hjælp af spekulativt design og designfiktion skal campen udforske, hvordan nye teknologier såsom robotteknologi, sensorer, cyber-sikkerhed og data tracking kan muliggøre alternative, fleksible fremtider, som kan være med til at løse nutidens presserende udfordringer.

Omkring 75 førsteårsstuderende fra skolens kandidatuddannelse skal således sammen med de fire inviterede virksomheder Re-Circle Hub, Leap Technology Aps, Nord Modules A/S og Danish Wind Power Academy Aps udvikle nær-fremtidsscenarier for virksomhedernes teknologier med udgangspunkt i Design for Planet, Design for People og Design for Play, som repræsenterer Designskolen Koldings strategiske fokusområder og relaterer sig til FN's verdensmål.

Formålet med scenarierne er ikke at lade sig begrænse af, hvad der er muligt og i stedet udvide forståelsen af potentielle fremtider ved at skabe dem sammen.

DesignCamp2020 afholdes 27. januar til 7. februar på Designskolen Kolding med støtte fra et af Danmarks stærkeste innovationsnetværk, D2i – Design to innovate. 

Fakta om DesignCamp
Designskolen Koldings DesignCamp har siden 2009 stået som en internationalt anerkendt udviklingsplatform for at skabe nye og innovative designkoncepter. Over en periode på to uger samler den danske og internationale kandidatstuderende, virksomheder, designere, forskere og andre med interesse for design omkring en intens designproces, som munder ud i konkrete løsninger på reelle udfordringer.