1. Hvem kan søge ind?

Hvem kan søge ind?

Her kan du læse om de formelle krav, du skal opfylde for at kunne søge ind på kandidatuddannelsen på Designskolen Kolding.

Ansøgere
For ansøgere til en studieplads på kandidatuddannelsen gælder det, at der skal være ledig uddannelseskapacitet, og at du er dimitteret fra en BA-uddannelse (eller tilsvarende).

Dimittender fra Designskolen Koldings bacheloruddannelse kan i dimittendåret og de efterfølgende to år blive direkte optaget på kandidatuddannelsen.

Vil du tilmelde dig, skal det ske senest 1. maj i det ønskede optagelsesår.

Udenlandske ansøgere

Undervisningssproget på kandidatuddannelsen er engelsk. Udenlandske ansøgere, der ikke har dansk eller et andet nordisk sprog i den adgangsgivende eksamen, opfordres alligevel til at følge danskundervisning på en sprogskole under deres studier.

Desuden skal udenlandske ansøgere, der ikke kommer fra Norden eller et engelsktalende land, bestå en af de sprogtests Designskolen Kolding har godkendt (eks. TOEFL, IELTS eller Cambridge certificate). For mere information kan du rette henvendelse til studieadministrationen. Undtaget for sprogtest er dog ansøgere, som har taget deres fulde adgangsgivende uddannelse i følgende lande, hvor engelske er modersmål: Storbritannien, Irland, Australien, Canada, New Zealand, Singapore, Sydafrika og USA.

Uddannelsen er gratis for ansøgere fra EU- og EØS-lande. For øvrige ansøgere er studieafgiften € 12,000 pr. studieår (2017-tal).

Dispensation

Du kan søge om dispensation fra den adgangsgivende eksamen og kandidatreglen, hvis særlige forhold gør sig gældende. Ansøgningen skal være skriftlig og begrundet og evt. dokumentation skal vedlægges. Studieadministrationen behandler ansøgningen. Frist for indsendelse af dispensationsansøgning er den 1. april.

Ved visse former for handicaps kan skolen tage særlige hensyn. Hvis du søger om, at vi udviser særlige hensyn, skal du vedlægge din ansøgning den nødvendige dokumentation. Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 1. april.

I tvivl?

Ansøgere, der er i tvivl om, hvorvidt de opfylder de formelle adgangskrav, opfordres til at kontakte Designskolen Kolding i god tid inden ansøgningsfristen, da ansøgere, som ikke opfylder de formelle adgangskrav, ikke tages i betragtning.

Legater internationale studerende

Designskolen Kolding tilbyder ikke legater, men der er mulighed for at søge støtte via andre kanaler. Se links.

Oplysninger om legater
EU’s database Ploteus lister en lang række muligheder for legater til både EU- og ikke-EU-studerende. Ph.d.-studerende og forskere derimod kan finde god hjælp på European Researchers' Mobility Portal.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)
Der gives normalt kun SU til danskere. Der er dog mulighed for at opnå SU-støtte, hvis du er international studerende. Denne støtte ydes i forhold til:

For information gå til: Danish Education Support Agency.

Design for Play Student Scholarship
Der udbydes 2 scholarships til studerende udenfor EU til betaling af tuition fee. Se nærmere beskrivelse af scholarship og ansøgningsskema til højre.

Gå til 1. Ansøgning og portfolio