1. Hvem kan søge ind?

Hvem kan søge ind?

Her kan du læse om de formelle krav, du skal opfylde for at kunne søge ind på kandidatuddannelsen på Designskolen Kolding.

Ansøgere
For ansøgere til en studieplads på kandidatuddannelsen gælder det, at der skal være ledig uddannelseskapacitet, og at du er dimitteret fra en relevant BA-uddannelse (eller tilsvarende). 

Dimittender fra Designskolen Koldings bacheloruddannelse kan i dimittendåret og de efterfølgende to år blive direkte optaget på kandidatuddannelsen.

Vil du tilmelde dig, skal det ske senest 1. marts i det ønskede optagelsesår.

Udenlandske ansøgere

Undervisningssproget på kandidatuddannelsen er engelsk. Udenlandske ansøgere, der ikke har dansk eller et andet nordisk sprog i den adgangsgivende eksamen, opfordres alligevel til at følge danskundervisning på en sprogskole under deres studier.

Uddannelsen er gratis for ansøgere fra EU- og EØS-lande. For øvrige ansøgere er studieafgiften € 13,000 pr. studieår (2018-tal).

 

Erhvervskandidatuddannelsen

Vær opmærksom på, at vi kun kan optage EU/EØS statsborgere eller ansøgere, der har en opholdstilladelse, der ikke kun er givet med henblik på midlertidigt ophold. Det skyldes at erhvervskandidatuddannelsen er en deltidsuddannelse. 

 

 

Dispensation

Du kan søge om dispensation fra den adgangsgivende eksamen og kandidatreglen, hvis særlige forhold gør sig gældende. Ansøgningen skal være skriftlig og begrundet og evt. dokumentation skal vedlægges. Studieadministrationen behandler ansøgningen. Frist for indsendelse af dispensationsansøgning er den 1. februar.

Ved visse former for handicaps kan skolen tage særlige hensyn. Hvis du søger om, at vi udviser særlige hensyn, skal du vedlægge din ansøgning den nødvendige dokumentation.

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 1. marts. Alle ansøgninger om dispensation eller særlige hensyn skal sendes til postkassen admission_master@dskd.dk inden ovennævnte frister.

I tvivl?

Ansøgere, der er i tvivl om, hvorvidt de opfylder de formelle adgangskrav, opfordres til at kontakte Designskolen Kolding i god tid inden ansøgningsfristen, da ansøgere, som ikke opfylder de formelle adgangskrav, ikke tages i betragtning.

Legater internationale studerende

Designskolen Kolding tilbyder tre legater til ikke-EU-studerende:

Gregers Sørensen og Hustrus Legat
Der udbydes 1 legat til studerende som kommer fra lande uden for EU/EØS, til betaling af undervisningsafgiften (tuition fee). Fondens bestyrelse tager stilling til hvem der skal modtage legatet. Hvis du ønsker at komme i betragtning til legatet, skal du søge via ansøgningsskemaet til kandidatoptag.

Design for Play Studenterlegat
Der udbydes 2 legater til studerende på Design for Play som kommer fra lande uden for EU/EØS, til betaling af undervisningsafgiften (tuition fee). Hvis du ønsker at komme i betragtning til legatet, skal du søge via ansøgningsskemaet til kandidatoptag.

 

Der er desuden mulighed for at søge støtte via andre kanaler. Se links.

Oplysninger om legater
EU’s database Ploteus lister en lang række muligheder for legater til både EU- og ikke-EU-studerende. Ph.d.-studerende og forskere derimod kan finde god hjælp på European Researchers' Mobility Portal.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)
Der gives normalt kun SU til danskere. Der er dog mulighed for at opnå SU-støtte, hvis du er international studerende. Denne støtte ydes i forhold til:

For information gå til: Danish Education Support Agency.

 

Gå til 1. Ansøgning og portfolio