Kandidat

Kandidat i design

Kandidatuddannelsen i design giver mulighed for faglig specialisering i:

 • Design for Play
 • Accessory Design
 • Mode
 • Tekstil
 • Industrielt design
 • Kommunikationsdesign

På kandidaten udbygges den studerendes bacheloruddannelse med videregående studier inden for designområdet og tilgrænsende relevante fagområder. Den studerende bliver gennem kandidatstudiet i stand til selvstændigt at anvende designfagets teorier og metoder. En kandidatuddannelse i design kvalificerer den studerende til at udføre og deltage i kunstnerisk og videnskabeligt udviklingsarbejde.

Studerende kommer til at specialisere sig inden for et af tre områder: Bæredygtighed og design, social inklusion og design, leg og design. Vi er af den opfattelse, at det er inden for disse tre felter, at Designskolen Kolding især kan bidrage til udviklingen af dansk design og løsningen af globale problemstillinger.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt og den studerende tildeles titlen cand. designer.

Nedenfor er en oversigt over de forskellige designretninger på Designskolen Kolding.

Flavours

Kompetenceprofil

Hvad kan en designer fra Designskolen Kolding? En designer fra Designskolen Kolding kan:

 • formgive æstetisk appellerende.
 • udvikle eller finde anvendelse for nye materialer. designe og facilitere processer – til eget eller andres brug.
 • være den menneskelige faktor i design af teknologiske hjælpemidler.
 • ”være fluen på væggen” i form af undersøgende observationer, som omsættes til et koncept, produkt eller service.
 • ”være fluen i suppen” i form af deltagelse i/observation af andres arbejdsprocesser, fx indsigter fra en stuegang, der omsættes til design.
 • holde fast i evnen til at undres, gerne sammen med andre, og stille de skæve, mærkelige, indlysende spørgsmål der kan føre til nye indsigter.
 • skabe sansemæssige oplevelser, der taler til mere end det rationelle menneske.
 • skabe socialt inkluderende produkter og omgivelser.
 • skabe processer, der inkluder og engagerer – på tværs af traditionelle faggrænser.

Kandidat i designledelse

Enestående uddannelsesmulighed for designstuderende og studerende med adgangsgivende bacheloruddannelse fra Humaniora og Samfundsvidenskab.

Syddansk Universitet udbyder i samarbejde med Designskolen Kolding en kandidatuddannelse i designledelse. Uddannelsen optager både designstuderende og universitetsstuderende med en adgangsgivende, bestået bacheloruddannelse. Med initiativet udnytter de to uddannelsesinstitutioner en unik kompetenceklynge inden for design i Kolding. Uddannelsen giver tværfaglige kompetencer til at varetage kreative, kommunikative, økonomiske og organisatoriske aspekter af designudvikling i erhvervsvirksomheder og organisationer.

På den toårige kandidatuddannelse opnår den studerende tværfaglige kompetencer til at varetage kreative, kommunikative, økonomiske og organisatoriske aspekter af designudvikling i erhvervsvirksomheder og organisationer. Den studerende lærer at sammentænke fagligheder fra designstudiet, samfundsvidenskab og humaniora. Kandidatuddannelsen i designledelse kombinerer viden inden for:

 • Idéudvikling, konceptdannelse og proceshåndtering i relation til design. 
 • Erhvervsøkonomiske ledelsesredskaber og managementteori relateret til projektering og organisering af design fra ide til kommercialisering. 
 • Strategisk kommunikationstilrettelæggelse og kulturanalyse i relation til design.

Kompetenceprofiler
Kandidatuddannelsen kvalificerer til tre kompetenceprofiler:

 • Designproduceren, der arbejder med udvikling af koncepter og konkret formgivning. 
 • Designlederen, der kombinerer det ledelsesmæssige med kreative og innovative projekter. 
 • Designkommunikatoren, som arbejder med koncepter, kommunikation og research kombineret med designudvikling.