Kandidat

Kandidat i design

Kandidatuddannelsen i design giver mulighed for faglig specialisering i:

 • Mode
 • Tekstil
 • Industrielt design
 • Kommunikationsdesign.    

På kandidaten udbygges den studerendes bacheloruddannelse med videregående studier inden for designområdet og tilgrænsende relevante fagområder. Den studerende bliver gennem kandidatstudiet i stand til selvstændigt at anvende designfagets teorier og metoder. En kandidatuddannelse i design kvalificerer den studerende til at udføre og deltage i kunstnerisk og videnskabeligt udviklingsarbejde.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt og den studerende tildeles titlen cand. designer.

Kompetenceprofil
Hvad kan en designer fra Designskolen Kolding?

En designer fra Designskolen Kolding kan:

 • formgive æstetisk appellerende. 
 • udvikle eller finde anvendelse for nye materialer. 
 • designe og facilitere processer – til eget eller andres brug. 
 • være den menneskelige faktor i design af teknologiske hjælpemidler. 
 • ”være fluen på væggen” i form af undersøgende observationer, som omsættes til et koncept, produkt eller service. 
 • ”være fluen i suppen” i form af deltagelse i/observation af andres arbejdsprocesser, fx indsigter fra en stuegang, der omsættes til design. 
 • holde fast i evnen til at undres, gerne sammen med andre, og stille de skæve, mærkelige, indlysende spørgsmål der kan føre til nye indsigter. 
 • skabe sansemæssige oplevelser, der taler til mere end det rationelle menneske. 
 • skabe socialt inkluderende produkter og omgivelser. 
 • skabe processer, der inkluder og engagerer – på tværs af traditionelle faggrænser.

Kandidat i designledelse

Enestående uddannelsesmulighed for designstuderende og studerende med adgangsgivende bacheloruddannelse fra Humaniora og Samfundsvidenskab.

Syddansk Universitet udbyder i samarbejde med Designskolen Kolding en kandidatuddannelse i designledelse. Uddannelsen optager både designstuderende og universitetsstuderende med en adgangsgivende, bestået bacheloruddannelse. Med initiativet udnytter de to uddannelsesinstitutioner en unik kompetenceklynge inden for design i Kolding. Uddannelsen giver tværfaglige kompetencer til at varetage kreative, kommunikative, økonomiske og organisatoriske aspekter af designudvikling i erhvervsvirksomheder og organisationer.

På den toårige kandidatuddannelse opnår den studerende tværfaglige kompetencer til at varetage kreative, kommunikative, økonomiske og organisatoriske aspekter af designudvikling i erhvervsvirksomheder og organisationer. Den studerende lærer at sammentænke fagligheder fra designstudiet, samfundsvidenskab og humaniora. Kandidatuddannelsen i designledelse kombinerer viden inden for:

 • Idéudvikling, konceptdannelse og proceshåndtering i relation til design. 
 • Erhvervsøkonomiske ledelsesredskaber og managementteori relateret til projektering og organisering af design fra ide til kommercialisering. 
 • Strategisk kommunikationstilrettelæggelse og kulturanalyse i relation til design.

Kompetenceprofiler
Kandidatuddannelsen kvalificerer til tre kompetenceprofiler:

 • Designproduceren, der arbejder med udvikling af koncepter og konkret formgivning. 
 • Designlederen, der kombinerer det ledelsesmæssige med kreative og innovative projekter. 
 • Designkommunikatoren, som arbejder med koncepter, kommunikation og research kombineret med designudvikling.