Kvalitetssikring af uddannelsen på Designskolen Kolding

 

 

På DK arbejder vi med tre kvalitetshjul, som sikrer sammenhæng mellem målsætning, udførelse, analyse og revidering. Vi opstiller mål, gennemfører aktiviteter, analyserer resultater for derefter at revidere mål osv. Kvalitet på uddannelsen handler om tre ting: Fagligt indhold, Relevans og Studiemiljø. Materialet kan downloades i pdf-format.