LAB for Social Inklusion

Laboratoriet for Social Inklusion

Designskolen Koldings unikke kompetencer inden for uddannelse, udvikling og forskning i design kommer ikke blot de studerende, men også det omkringliggende samfund til gode.

Det er et stærkt ønske for Designskolen Kolding, at erhvervslivet, de offentlige systemer og andre oplever det kreative og innovative potentiale, som et samarbejde mellem en designer og en virksomhed rummer.

To Laboratorier - én udviklingsafdeling
Skolen har derfor skabt en tradition for at samarbejde med lokale, regionale, nationale og internationale virksomheder, institutioner og organisationer. To Laboratorier i én udviklingsafdeling samler skolens samarbejder. Her arbejder et team af professionelle designere med, hvordan design og designmetoder kan gøre en forskel i verden.

Velfærdsdesign i centrum

Velfærdsdesign er det centrale omdrejningspunkt i Laboratoriet for Social Inklusion. Laboratoriets team af professionelle designere bruger designfagets mangfoldige metoder til at:

  • Udvikle og implementere produkter, services og systemer, som kan forbedre forholdene for borgere, ansatte og ledere, der anvender eller arbejder med velfærdsteknologi.
  • Designe nye måder at etablere sociale konstruktioner og relationer på.

Både for og med virksomheder
Laboratoriet for Social Inklusion arbejder både for og med virksomheder, institutioner og organisationer og tilbyder især:

  • Afdækning af viden om brugeres oplevelser og behov.
  • Analyser og anbefalinger, der fremmer udviklingen af meningsfulde produkter og services.
  • Facilitering af workshops, som kvalificerer viden, nye ideer og koncepter.

Fokus på praksis

Designskolen Kolding hviler på et trebenet vidensgrundlag: Forskning, kunstnerisk udvikling og praksis. Skolen arbejder ud fra princippet om, at “doing is thinking”; gennem konkrete samarbejder og kunstneriske udviklingsopgaver genererer Laboratorierne viden og eksempler på, hvordan design bidrager til udvikling og implementering af meningsfulde produkter, services og systemer.

Kontakt