Love og rammeaftaler

Her finder du de love, udviklingskontrakter, rammeaftaler og politikker, som Designskolen Kolding er underlagt.

Materialet kan downloades i pdf-format.