Love og rammeaftaler

Her finder du alle love, udviklingskontrakter og rammeraftaler, som Designskolen Kolding er underlagt.

Materialet kan downloades i pdf-format.