Må jeg være med?

Fakta

Projekttype
Projektperiode
Projektledelse

Helle Marie Skovbjerg

Samarbejdspartnere

DPU (AAU)
VIA University College
Cambridge University
Eindhoven Technical University
NGO-organisationerne CounterPlay
FDF
Dansk Skoleidræt.

Deltagere fra Designskolen Kolding

Om projektet

Nyere forskning viser tæt sammenhæng mellem social udsathed og manglende lege-kompetencer. Formålet med dette projekt er teoretisk og empirisk at undersøge, hvordan leg kan bruges som pædagogisk værktøj i inklusionsarbejdet med socialt udsatte børn i alderen 6 til 9 år. Dette med sigte på at forbedre socialt udsatte børns deltagelse i legefællesskaber og deres evne til at indgå i disse fællesskaber.

Ved at kombinere teori fra legeforskning, barndomsforskning samt forskning i den inkluderende skole adresserer projektet både legemæssige, personlige og sociale kompetencer. Endvidere vil projektet udvikle måleværktøjet PLAY FACTOR. Målet hermed er at sikre, at børnene bliver hørt i effektmålingen af projektet. Værktøjet vil give pædagoger adgang til viden om børns oplevelser af at føle sig inkluderet i eller udenfor legefællesskaber.

For at opnå målet vil vi gennemføre en række interventioner i to folkeskoler via en serie af rammesatte legeeksperimenter i samarbejde med pædagoger, børn, eksterne partnere og forskere. Projektet ventes at føre til nye måder at organisere pædagogiske legeaktiviteter, som vil fordre deltagelse i legefællesskaber.

Projektet vil udvikle et inspirationskatalog af nye pædagogiske metoder til inklusion baseret på erfaringer og viden indsamlet under legeeksperimenterne. Metoderne kan bruges på alle skoler med støtte fra det pædagogiske personale. Projektet producerer også en ny teoretisk base for forståelse af leg som metode til inklusion

Professor Helle Maria Skovbjerg på Brinkmanns briks

Kontakt

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.