Anette Flinck

Ansvarlig for internationale relationer
Afdeling
Ledelsessekretariat
Kontakt information
40 21 11 00

Hvad kan jeg hjælpe med?

Jeg arbejder med skolens internationale aktiviteter, hvilket indebærer rådgivning omkring udveksling, internationale samarbejdsaftaler og projekter især med fokus på FN’s Verdensmål, fondsansøgninger, projektkoordinator for Desis Network, Cumulus og Cirrus. Samtidig er jeg en del af ledelsessekretariatet med særligt fokus på internationale aktiviteter.