Anne Corlin

Ph.d.-stipendiat, studieretningsansvarlig for Design for People, underviser på Design for People og på den tværgående undervisning
Afdeling
Lab for Socialt Design
Kontakt information
26 19 38 29

Hvad kan jeg hjælpe med?
Jeg er udannet arkitekt og er ansat som PhD studerende. Mit projekt er et samarbejde med Kolding Kommune og handler om at undersøge afgørende designparametre, når vi skal arbejde med udvikling af byens rum, så de understøtter det sociale liv. Hvis du er studerende, kan jeg hjælpe sparring til analyse, registreringsmetoder og inddragelse af brugere, teori og viden om de fysiske omgivelsers indflydelse på vores måde at interagere.