Helle Weihrauch

Studieadministrativ medarbejder
Afdeling
Studieadministration
Kontakt information
91 33 30 55

Hvad kan jeg hjælpe med?
SU (Statens Uddannelsesstøtte), befordring/Ungdomskort, holdplacering, sygefravær, orlov og barselsorlov.