Mode & Tekstil

Bacheloruddannelse

Fakta

Uddannelsens varighed
6 semestre (180 ECTS)
Studiested
Designskolen Kolding
Frist for optagelse
15. marts kl. 12.00 via KOT
Optagelsesprøve
Ja
Studiestart
September
Undervisningssprog
Dansk

Om studieretningen

Der er fælles optagelse på mode- og tekstiluddannelsen på Designskolen Kolding

BA Tekstil
På tekstiluddannelsen arbejder du med formgivning af fremtidens tekstiler og overflader indenfor fx mode- eller interiørindustrien på et højt kunstnerisk og eksperimenterende niveau. Kernedisciplinerne på faget er materialelære, konstruktionsfagene strik og væk, ornamentik, tryk, farvesætning og kollektionsopbygning. Det er en væsentlig del af uddannelsen, at du lærer at beherske både analoge og digitale redskaber inden for både strik, væv og tryk. 

Som tekstildesigner formgiver du typisk materialer og flader, som vi har tæt på kroppen. Derfor er det et grundvilkår, at du er empatisk, kan forstå din bruger og den kontekst fladen skal anvendes i og det emotionelle potentiale, der ligger i fagligheden. 

På tekstiluddanelsen samarbejder vi med en lang række virksomheder, som gør det muligt at eksperimentere og få erfaring med de krav, der stilles til tekstil formgivning, materialer og overflader i forskellige professionelle virkeligheder. 

Tekstilindustrien er i dag en af de mest forurenede industrier i verden. Det er derfor en forudsætning for dig som fremtidens tekstildesigner, at du forstår og udfordrer nutidens systemer, produktionsformer og forbrug. Herved er du med til at skabe en mere bæredygtig fremtid.

BA Mode
Mode handler om form, funktion og identitet. Mode handler om at skabe tøj, der aflæser og reflekterer og udfordrer. Det er med til at skabe et rum, hvor ideer, eksperimenter, refleksion og intuition kan udvikles i den konstante slipstrøm af trends.

På modeuddannelsen vægtes processen og udviklingen mere fremfor at tænke i endelige produkter. Du vil komme til at eksperimentere med nye former, nye materialer og digitale produktionsteknikker og hjælpe med at finde nye spændende måder at forstå modedesign på en mere holistisk måde. Målet er at du udvikler din egen unikke designprofil med god sans for kvalitet og materiale. Du skal kunne handle ressourcestærkt og være socialt ansvarlig. 

Målet med uddannelsen er, at du opnår en klassisk teknisk færdighed og vil blive i stand til at forstå design og skabe innovative løsninger og bæredygtige forretningsideer. På den måde er du med til at bidrage til modetrends - æstetiske og attråværdige. Under dit studie vil du blive instrueret i drapering, syteknikker og mønsterteknik og derved udvikle og visualisere designløsninger. Der fokuseres på form og materialer, og du lærer at udvikle hele kollektioner i forhold til målgrupper, materialer og produktionsanlæg. 

Mode forbruges og produceres i dag i et utroligt højt tempo. Derfor bliver du klædt på til både at kunne stå i spidsen for design, men også at imødekomme kravene fra den hurtigt udviklende industri. Individuel vejledning, kritisk refleksion og dialog hjælper dig til at forstå, hvilken indvirkning dit designvalg vil få. Design med lang levetid, nye høstmetoder eller lokale produktioner er eksempler på relevante emner, der sætter fokus på en bæredygtighed fremtid, hvor det er vigtigt at forholde sig kritisk og samtidig evne at navigere mellem utopi og virkeligheden i erhvervslivet. 

Værksteder

Undervisningsformer

En stor del af undervisningen er praktisk orienteret og rettet mod konkrete designprojekter. Du vil ligeledes stifte bekendtskab med teori gennem forelæsninger, workshops og skriftlige opgaver.

Undervisningen foregår på værksteder og i åbne laboratorier, hvor du som studerende eksperimenterer med dit fag og udvikler dine arbejdsmetoder analogt som digitalt.

Projektarbejde
Projektarbejde er en væsentlig del af uddannelsen, og du vil blive stillet overfor en række selvvalgte eller stillede opgaver. På de første semestre vil projekterne være afgrænsede og forholdsvist enkle, men undervejs i studieforløbet vil de blive mere udfordringsrige. Opgaverne løses individuelt, i samarbejde med andre studerende indenfor samme fagområde, i tværfaglige teams og/eller i samarbejde med virksomheder eller institutioner.

Tværfaglig undervisning

På Designskolen Kolding har vi fokus på at uddanne designere, som ikke alene er talentfulde inden for et fagligt speciale men også kan arbejde på tværs af fag. Som studerende hos os vil du møde fag, som er fælles for alle; tegning, form- og farvelære, designmetode, æstetik og videnskabsteori. Du vil blive trænet i at formidle dine kompetencer og få en grundlæggende forretningsforståelse.

Virksomhedssamarbejde og praktik

Du vil få rig mulighed for at samarbejde med virksomheder i løbet af din studietid. Virksomhedsamarbejder har til formål at give dig mulighed for at arbejde under vilkår og med problemstillinger, som findes i designfagets professionelle virkelighed. Et virksomhedssamarbejde vil kunne ruste dig yderligere til at møde erhvervslivet efter endt uddannelse og være med til at sikre dig en god, faglig og relevant beskæftigelse.

På Designskolen Kolding er praktik blevet en obligatorisk del af BA-uddannelsen. Erfaring har vist, at studerende der har haft et praktikophold har nemmere ved at komme i beskæftigelse efter endt uddannelse. Desuden åbner et praktikophold op for branchekendskab, netværk og relevante kontakter.

Udveksling

Internationalisering

På Designskolen Kolding arbejder vi globalt, og vi har outposts i både Brasilien og Kina. Her får du mulighed for at arbejde sammen med lokale studerende og virksomheder. Gennem projektarbejde bliver du trænet i at arbejde med globale problemstillinger og på tværs af kulturelle forskelligheder.

Du får mulighed for at deltage i internationale masterclasses og camps, hvor vi inviterer studerende fra nogle af verdens førende designskoler til Kolding. 

På Designskolen Kolding bliver du en del af et alsidigt, internationalt studiemiljø med adskillige gæstestuderende, internationale undervisere samt internationale studerende. 

Optagelse

Drømmer du om at blive designer? Tag det første skridt og søg om optagelse. Fristen er 15. marts kl. 12.00 og foregår via KOT (Den Koordinerede Tilmelding). Du kan læse mere her.

Ansøgning og optagelse

Studieretningsansvarlige

Helle Graabæk (1962) er uddannet tekstildesigner fra Kunsthåndværkerskolen Kolding og Master i Design fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Hun har arbejdet som selvstændig tekstildesigner for bl.a. Kvadrat og har været underviser med fagansvar for tekstil og derefter fungerende institutleder for Produktdesign ved Designskolen Kolding. Helle Graabæk blev ansat som fagleder for tekstil i 2014.

 

Øvrige studieretninger