Den gode indflytning

Fakta

Projekttype
Udviklingsprojekt – LAB for Socialt Design
Projektperiode
Juni-november 2016
Projektledelse
Designer, Leder af Laboratoriet for Socialt Design Laila Grøn Truelsen
Samarbejdspartnere
Kolding Kommune, Vonsild Have Kvarteret, Attendo Vesterled Plejecenter
Deltagere fra Designskolen Kolding
Rikke Colfach Karlsen, Designer Kerstin Bro Egelund, Seniordesigner Laila Grøn Truelsen, Leder for LAB for Socialt Design

Problemstilling

Projektet tager afsæt i en viden om, at det for mange ældre og deres pårørende opleves som en svær og stressende periode, når den ældre flytter fra eget hjem til et plejecenter. Det opleves som en overgangsperiode der er forbundet med stor usikkerhed og utryghed og det tager ofte lang tid for den ældre at falde til i sit nye hjem. For nogle ældre tager det op til et helt år at falde til. En faktor, der også har stor betydning for at lykkes med en god indflytning er samarbejdet mellem de pårørende til den ældre og personalet på plejehjemmet. Det der er vigtig ift. samarbejdet er at man får forventningsafstemt ift. roller og hvad livet på plejehjem tilbyder. På baggrund af denne viden ønsker man at gøre indflytningsprocessen så god, tryg og sammenhængende som muligt.

Formål

Projektet "Den gode indflytning" er et projekt vi laver for Kolding Kommune. Projektet foregår på 2 plejehjem, Vonsild Have kvarteret og Vesterled plejecenter. Det ene er et privat plejecenter og det andet er et kommunalt. Formålet med projektet er at kortlægge indflytningsprocessen fra beslutningen om at mor/far skal flyttes på plejehjem er taget, til de er godt installeret på deres nye bopæl. Projektet skal være med til, på bedste vis at understøtte overgangen fra en livsfase til en anden. Der arbejdes med at identificere udfordringer og barrierer ifb. med indflytningsprocessen hvorefter der skal udvikles løsninger, som er med til at højne livskvaliteten hos den ældre beboer samt gøre processen omkring indflytningen mere sammenhængende og overkommelig for både beboere, pårørende og personale. Projektet skal ydermere danne grundlag for et godt samarbejde mellem beboere, pårørende og medarbejdere.

Metoder og resultater

Rammen for projektet er tilrettelagt inden projektstart og den skal indeholde et konkret forslag til en form for "velkomstpakke" Efter sidste styregruppemøde, 10. Okt. er leverancen nu ændret til en "Flyttepakke" der skal indeholde et overblik over processen frem mod indflytning på plejehjem samt hvilke opgaver, der skal varetages af hvem og hvornår. Desuden skal der designes et format til udfyldelse af beboerens livshistorie, som skal hjælpe beboer, pårørende og personale til at samarbejde og skabe gode relationer. Der er igennem observationer, interviews med beboere, pårørende, personale og myndighedspersoner, fokusgrupper og 2 workshops lavet en kvalitativ behovsanalyse som har genereret 4 mulighedsrum som skitserer udfordringerne før, under og efter indflytningen på plejehjem. Mulighedsrummene danner grundlag for det videre arbejde med projektet. Da det er en sammenhængende proces består indholdet til flyttepakken af løsninger udviklet til hvert mulighedsrum. Den 7. november 2016 præsenterede vi en prototype på flyttemappen for styregruppen. De var meget begejstrede for idéen og vil nu på et møde den 21. november tage stilling til hvad der skal med i fase 2, som handler om udvikling og test af det endelige produkt samt implementering.

Kontakt

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.