5. Samtale

Vejledning til samtale

Hvis du gennemfører optagelsesprøven med et godt resultat, inviterer vi dig til en personlig samtale. Samtalen tager ca. 15 minutter, hvor du taler med undervisere fra skolen om din optagelsesprøve og portfolio. Samtalen giver os et mere nuanceret billede af dit talent og udviklingspotentiale som designer.

Til samtalen skal du:

 • Indlede med at præsentere dit portfolio
 • Begrunde dit valg af uddannelse
 • Perspektivere din fremtidige karriere som designer – hvad vil du med uddannelsen?
 • Fortælle om din vej frem til i dag – hvad er der med i bagagen?

Motivations - og karriereplan

Umiddelbart efter samtalen bliver du bedt om at udfylde en motivations- og karriereplan. Med motivations- og karriereplanen vil vi gerne sikre os, at dine forventninger til designuddannelsen og dit fremtidige arbejdsliv svarer til de krav og muligheder, du vil møde.

Samlet bedømmelse

Når du har gennemført det samlede optagelsesforløb vurderes din præstation efter følgende kriterier:

 • Evnen til at undersøge og registrere
 • Evnen til at relatere dit løsningsforslag til andre mennesker (brugere)
 • Evnen til at frembringe, udvikle og kommunikere idéer
 • Evnen til at behandle og udvikle form, funktion, materialer og medier
 • Evnen til at tegne, formidle og kommunikere visuelt
 • Evnen til at formidle og kommunikere mundtligt
 • Evnen til at reflektere over egne faglige potentialer
 • Vedholdenhed - viljen til at udfolde og forfølge sit potentiale

Overordnet ønsker vi afdække dit talent. Talent består af tre ting: Potentiale, passion og vilje. For at blive optaget, skal man opfylde alle tre ting.

Svar

Senest den 21. juni 2019 får du svar på, hvordan du har klaret dig til optagelsessamtalen (OBS det gjorde vi allerede den 14. maj). Du skal være opmærksom på, at selv om du har klaret dig godt til optagelsessamtalen,  er det ikke sikkert du bliver tilbudt en studieplads.

6. Tilbud om studieplads