6. Tilbud om studieplads

Studieplads

Designskolen Kolding får langt flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til. Mange søger flere gange, før de bliver optaget – der er ingen begrænsning for, hvor mange gange du kan søge.

Hvis vi tilbyder dig en studieplads, modtager du besked om optagelse i en mail fra os den 28. juli 2018 i løbet af formiddagen. Ønsker du at tage imod studiepladsen, skal du senest den 7. august 2018 bekræfte over for os, at du accepterer pladsen. Hvis du ikke accepterer pladsen, bliver den tilbudt en anden ansøger. Du får information om, hvad du skal gøre, i den mail du modtager.

Standby-plads

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, får du en mail fra os den 28. juli 2018. Med en standby-plads står du på venteliste og kan blive tilbudt en studieplads frem til den 14. august 2018. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i 2018, er du garanteret en plads i 2019, hvis du søger uddannelsen igen i 2019. Du får information om hvad du skal gøre i den mail du i så fald modtager.

Overførsel af merit

Har du tidligere været optaget på en bacheloruddannelse, har du pligt til at søge merit for de uddannelseselementer du har bestået. Det gælder både for uddannelser i og uden for Danmark. I løbet af august vurderer vi, om du får merit, og det har vi pligt til at vurdere. Mangler vi dokumentation fra dig, kontakter vi dig. Du får svar inden studiestart.

Studiestart

Designskolen Kolding har studieintroduktion for de nye 1. årsstuderende torsdag den 30. august 2018.
Der er studiestart for alle studerende mandag den 3. september.

Vigtige datoer