Virksomheder vil og skal have mere leg

Ph.d.-projekt skal formidle forskning om leg til virksomheder og lære dem at bruge leg som et redskab til udvikling.

”I mange dele af verden bliver leg anset som ren underholdning og som noget, der ikke er særligt vigtigt. Men i Danmark har vi en stor motivation for at skabe gode legeoplevelser, fordi vi i vores kultur opfatter leg som en måde at udvikle os på,” fortæller Karen Feder, ph.d.-studerende på Designskolen Kolding. Hendes forskningsprojekt Child-centred Design for Play udspringer af flere års tilløb i skolens LAB for Leg & Design, hvor en række danske virksomheder siden 2013 har været involveret i at lege sig frem til en ny forståelse af design, kreativitet og lærerige legeoplevelser for både børn og voksne.

”Det første store ryk kom nok på vores DesignCamp i 2013,” siger Karen Feder. ”Her havde vi samlet designere fra ti danske virksomheder til 14 dages intensiv boot-camp for sammen med designstuderende fra hele verden at udfordre dem til en generelt mere legende tilgang til design. Vi hjalp dem frem til en forståelse af, at design af leg ikke handler om et produkt – men om hele den måde, et barn – og mennesker generelt - oplever verden på.”

Ud i frikvarteret
Efter Camp’en ville virksomhederne ha’ mere leg, og derfor blev Play User Lab bygget op i samarbejde med Børnenes Hovedstad i Billund. Hovedfokus har her været på innovation og efteruddannelse, hvor den legende del ikke nødvendigvis kun handler om virksomhedens kunder, men også om den interne kultur:

”Det gik jo op for os efter DesignCamp, at der var et stort behov for at klæde folk på til at designe leg til børn. Der er meget relevant viden og forskning om leg, men den er sjældent koblet til, hvad der foregår i virksomhederne. Vi kunne se, at mange designere bruger deres egen barndom, deres egne børn som eneste reference. Det ville vi gerne rykke ved,” siger Karen Feder. Eksempelvis har de haft en række produktdesignere med ude i en skolegård:

”Vi tog dem med ud i ti-frikvarteret og gav dem til opgave at observere og spørge til børnenes leg. Det gav en helt anden måde at se produkternes potentiale på. For børn tænker ikke bare ’Mooncar’ eller ’Legestativ’. De tænker for eksempel, ’Hvordan kan jeg blive væk’ eller ’Hvor kan jeg gemme mig?’ Den indsigt i børnenes verden gav deltagerne nogle helt andre præmisser for at skabe rammer for god leg.”

Tøjdyr, ja tak!
En anden udfordring har ligget i at oversætte meget af den eksisterende, akademiske forskning til et leg-bart materiale, gennem tydelig grafik og visualisering.

”Der er jo ingen af virksomhederne, der læser de der store forskningsartikler,” slår den ph.d.-studerende fast. ”Men samtidig ligger der en masse brugbar viden tilgængeligt. Derfor har vi i LAB forsøgt at oversætte og formidle store dele af den eksisterende forskning om leg og design, så de involverede virksomheder får de rette redskaber.”

Samtidig har samarbejdet givet gyngende gode muligheder for at teste eksisterende designmetoder af i praksis, og muligheder for at udvikle helt nye af slagsen. For skal man indhente bruger-input fra børn går det ikke an med firkantede spørgeskemaer. Der skal tøjdyr og glimmertape til, fortæller Karen Feder, der i flere omgange har observeret hvordan den legende tilgang rykker en virksomhedskultur i nye retninger. I sit nystartede ph.d.-projekt skal hun netop undersøge, hvordan det påvirker designere i danske legevirksomheder at inddrage børn i deres produktudvikling:

”Som voksen reflekterer man over verden på et andet niveau end børn, som lever i nuet. De kan og skal ikke se tilbage på samme måde. Derfor var mange af deltagerne utrygge over for, hvordan de skulle overbevise deres ledelse om de nye ideer,” siger Karen Feder. Men ved at bruge observation af børn, eksperimenter med designmetoder tilsat perspektiverende doser af grundforskning, er der allerede blevet mere lege-plads i flere af de involverede virksomheder.

I 2017 afholder Designskolen Kolding i samarbejde med den verdensomspændende organisation Cumulus en stor, international konference med titlen REDO. Formålet med konferencen er at sætte fokus på designs rolle i en bæredygtig udvikling og skabe indflydelse på de politiske beslutningsprocesser. Som optakt til konferencen bringer vi en række artikler, som stiller skarpt på Designskolen Koldings forskning og viser, hvordan vi arbejder på at bygge bro mellem designtænkning og designpraksis.